สำหรับ ประเทศไทย ที่มีการ ใช้ภาษาไทย เป็นภาษาแม่ ทำให้ความสำคัญ ของ ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาที่สอง

การเรียนต่อในระดับ ปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท หรือ ระดับ ที่สูงขึ้นไป ในหลักสูตร อินเตอร์ ระบบอังกฤษ อเมริกา

จำเป็นต้อง นำคะแนน การสอบ วัดผลความสามารถ ทางภาษาอังกฤษ ร้วมพิจารณาในการรับเข้าเรียน เป็นสำคัญ

การสอบวัดผล ภาษาอังกฤษ ก็มี หลากหลาย เช่น  สอบ sat  สอบ ielts TOEIC TOEFL GMAT GRE GED CU-TEP และ อีกหลากหลาย

การเลือกว่าจะสอบ ตัวไหน ก็ ขึ้นอยู่กับ ข้อกำหนด ของ แต่ละ สถาบันการศึกษานั้น

เช่น สถาบัน MIT รับนักเรียน เข้า ระดับปริญาตรี ต้องมีผล คะแนน SAT อย่างน้อย 2200 คะแนน  อย่างไร ก็ตาม ยังมีข้อกำหนด อย่างอื่น ประกอบด้วย

ส่วน การศึกษาต่อ ในระดับ ปริญาโท ก็จะใช้ ผล การ สอบ ของ ielts หรือ TOEFL  ระยะหลายปี ที่ผ่านมา การสอบ ielts ได้รับความนิยม มาก เนื่องจาก เปิดรอบ การสอบ มาก ทราบคะแนน เร็ว และ มี โรงเรียน เปิด ติว มากมาย ระดับ การเข้าใจ มีมากกว่า