IELTS คะแนน +7 ทำอย่างไร

สอบ ielts คะแนน +7 คือสิ่งที่นักเรียนส่วนมาก ต้องการ เพื่อนำไปประกอบใบสมัครเรียน ได้หลายมหาวิทยาลัย ทั่วโลก

แต่สิ่งสำคัญที่จะทำให้ ได้ ielts +7 คือ นักเรียนต้องเข้าใจ ข้อสอบ และ เข้าถึงใจกรรมการตรวจข้อสอบด้วย โดยเฉพาะอย่างยิ่งการทำข้อสอบ ในส่วนของ writing และ ส่วนของ speaking
เขียนอย่างไร เขียนเรื่องแนวไหน เขียนสั้นยาวแค่ไหน มีลำดับการเขียนอย่างไร จึงจะได้คะแนนในส่วนนี้มากที่สุด ซึ่งแท้จริงแล้ว เราสามารถฝึกฝนและทำ ส่วนนี้ได้ อย่างดีที่สุด เพราะถ้าเรารู้แนว และมีการฝึกฝน เราจะสามารถทำคะแนนส่วนนี้ได้ ดีที่สุด
ส่วนของ speaking การพูดต้องมีจังหวะ การแบ่งประโยค ให้ถูกจังหวะ สำเนียงไม่ใช่สิ่งสำคัญ สำคัญต้องออกเสียงเน้น ลงน้ำหนักเสียงให้ถูกต้อง คือ สิ่งที่สำคัญที่จะทำให้ ความหมายของ ศัพท์นั้นนั้นถูกต้องและกรรมการฟังออก
เช่นเดียวกัน ส่วนของ speaking เป็นเรื่องง่ายสำหรับบางคน และยากมากสำหรับ นักเรียนที่ไม่ได้รับการฝึกฝน มาก่อน
ในทุกปัญหา ที่จะเป็นอุปสรรค ต่อการครอบครอง ielts +7 เรามีคำตอบและมีทางแก้ไข เฉพาะบุคคล ในคลาส ielts ของเรา อยู่แล้ว เริ่มต้นจาก

  1. หนังสือเรียน ielts พัฒนาและปรับปรุง ให้ทันสมัยเสมอ เฉพาะของ Kapland จาก ประเทศสหรัฐอเมริกา ที่ไม่มีวางจำหน่าย แจกให้เฉพาะนักเรียนที่ลงเรียน กับเราเท่านั้น เนื้อหาครบถ้วน
    2.คุณครูผู้สอน ผ่านการคัดเลือกจาก คณะกรรมการ Kapland แล้วว่าเป็นผู้มีความรู้มีคุณวุฒิ ระดับอาจาร์ยที่จะสอน ielts ได้ นอกจากนี้ต้องมีความเป็น ครู ด้วย คือ ต้องสามารถสอนให้นักเรียนเข้าใจ ได้ด้วย จึงทำให้ การเรียนในห้อง มีนักเรียนเป็นจุดศูนย์กลาง ครูจะต้องสนใจและเข้าใจ นักเรียนด้วย จึงจะทำให้ การเรียนบรรลุผล
    3.ระบบข้อสอบจำลอง และ ห้องสมุด ที่นักเรียนสามารถค้นคว้า และ ใช้ในการทดสอบ ความสามารถของเราก่อนสอบ เป็นเครื่องมือที่ดีที่สุด ที่เราจะได้รู้จักความสามารถตัวเอง และกำจัดจุดอ่ออน ได้อย่างดี
  2. บรรยายกาศ การเรียนการสอน เป็น ภาษาอังกฤษ 100% กลุ่มเล็ก ไม่เกิน 12 คน สอนสด ทุกคลาส
    พร้อมแล้วลงทะเบียนเลือกคลาส ที่เหมาะกับเรา และอย่างลืม ศึกษาโปรโมชั่น เพื่อรับส่วนลด สูงได้เลย
    เรียน ielts เพื่อ ielts +7 ไม่ไกลเกินเอื้อม