กฎเกณฑ์ของการเข้าห้องสอบ ต้องเอาอะไร มาบ้าง

สิ่งที่ ผู้สอบ ต้อง ปฎิบัต อย่างเคร่งครัด คือ มาก่อน เวลา สอบ อย่างน้อย 30 นาที มาสายไม่ได้ เข้าห้องสอบ

เมื่อมาถึง ให้  ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ ต่อแถว เพื่อลงทะเบียน  และ ให้ฝากประเป๋า อุปกรณ์ ทุกอย่าง ไว้ ให้ หยิบเพียง บัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อแสดงตัวตน เท่านั้น อย่างอื่นไม่อนุญาต ให้เข้าไป

แม้นกระทั่ง ยาดม หรือ ผ้าเช็คหน้า กระดาษทิชชู่  ถ้าต้องการ ต้องแจ้งเจ้าหน้า เท่านั้น

ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เจ้าหน้าที่จะ มี เตรียมไว้ให้แล้ว

ใน อีเมลล์ ที่แจ้ง ยืนยัน สอบ ielts  จะ มี แจ้ง ตารางสอบ ด้วยว่า  การสอบ speaking จะสอบ เวลาไหน เพราะ สอบแยกกัน กับ Part Reading writing  และ Listenting

เมื่อ เตรียมตัวดี เรา ทำได้ แน่นอน