IELTS- part speaking

ปัญหาด้านการออกเสียง ใน part speaking : สอบ ielts

แน่นอนว่าเราไม่สามารถทำนายได้ว่าคุณมีปัญหาเฉพาะอะไรในการออกเสียงภาษาอังกฤษ   แต่เรารู้จากประสบการณ์ว่าคนไทยส่วนใหญ่มีปัญหาอะไรที่พบมากที่สุดเราจัดลำดับไว้ที่นี้พร้อมทั้งวิธีที่จะแก้ปัญหาเหล่านั้น ในแผ่นซีดีซึ่งแนบมาพร้อมกับหนังสือเล่มนี้   คุณจะพบแถบบันทึกเสียง  (Track) ที่ให้ไว้สำหรับปัญหาแต่ละอย่างในแถบบันทึกเสียงเหล่านี้ผู้พูดภาษาอังกฤษที่เป็นเจ้าของภาษาจะออกเสียงคำที่ออกเสียงยาก   โดยที่ผู้พูดจะหยุดหลังจากที่ออกเสียงในแต่ละคำเพื่อที่คุณจะได้พูดซ้ำได้    ถ้าหากคุณไม่พบว่าการออกเสียงมีปัญหาก็ข้ามแทร็กนั้นไปได้

ก่อนที่เราจะเริ่ม    เรามาพิจารณาโครงสร้างของปากกันก่อน      ซึ่งเป็นส่วนของร่างกายที่ส่วนมากใช้ในการพูด   เราเริ่มด้วยริมฝีปากด้านบน  ตรงด้านหลังริมฝีปากด้านบนพอดีก็เป็นฟันบนซึ่งติเอยู่กันสันกระดูกเรียกว่า เพดานแข็ง(Hard  palate)โค้งขึ้นไปหลังเพดานแข็งเป็นเพดานปากคือ เพดานอ่อน(Soft palate)เพดานอ่อนก็จะโค้งลงไปชนกับด้านหลังของลำคอ  ในลำคอก็จะมีอวัยวะที่เรียกว่ากล่องเสียง(larynx)หรือเส้นเสียง(Vocal  Cords)ลมก็จะผ่านเข้าไปในกล่องเสียงเกิดเป็นเสียงได้เมื่อเส้นเสียงตึงและมีการสั่นขึ้น    ถ้าหากคุณวางหลังมือของคุณไว้ที่ด้านหน้าของลำคอและพูดออกมา2-3 คำคุณก็จะสามารถรู้สึกว่าเส้นเสียงมีการสั่น  เมื่อคุณออกเสียงสระ (vowel)  และพยัญชนะ (consonant)บางคำ    สระทั้งหมดออกเสียงด้วยการที่เส้นเสียงมีการสั่น    พยัญชนะที่ออกเสียงด้วยเส้นเสียงสั่นเรียกว่า โฆษะ  (ก้อง)   ”voiced”  ส่วนที่ออกเสียง   เส้นเสียงไม่สั่นเรียกว่า  อโฆษะ(เสียงไม่ก้อง)    ”voiceless”  ลิ้นที่แกว่งไปด้านหน้าของลำคอแล้วโค้งไปรอบๆเพื่อวางราบไปกับพื้นของปาก     ในกรณีที่ไม่มีการพูด   โดยมากแล้วด้านหน้าของลิ้นจะวางชนอยู่กับด้านหลังของฟันล่างหรือไม่ก็(ถ้าหากว่าลิ้นยาวกว่า)จะไปชนกับด้านหลังของลิ้มฝีปากล่าง    เมื่อเราอธิบายว่าเสียงบางสียงมีการออกสียงอย่างไร  เราก็จะอ้างถึงส่วนเหล่านี้ของปากด้วย

สิ่งที่จะอธิบายมากอีกเรื่องหนึ่งก่อนที่เราจะเข้าเรื่องคือ  เราใช้การแสดงออกซึ่ง”คู่เทียบเสียง (Minimal  pairs)” คู่เทียบเสียงก็คือคู่ของคำซึ่งออกเสียงอย่างเดียวกันยกเว้นหน่วยเสียงเดียวเท่านั้นที่แตกต่างกัน    เมื่อคุณสามารถได้ยินความแตกต่างระหว่าง2คำ ในคู่เทียบเสียงนั้น   คุณก็มั่นใจได้ว่าคุณสามารถแยกแยะระหว่างเสียงพูดเมื่อคุณได้ยิน  เมื่อคุณสามารถแยกเสียงทั้ง2 คำได้อย่างถูกต้อง   คุณทราบว่าเสียงพูดของคุณสามารถแยกแยะระหว่างเสียงเมี่อคุณเปล่งมันออกมา   และคู่เทียบเสียงก็จะเป็นเครื่องมือที่เป็นประโยชน์ในการเรียนรู้การออกเสียงของภาษา

ตัวอักษรที่เน้นดำอ้างถึงเสียงที่พบบ่อยมากที่สุด   ตัวอักษรเอียงอ้างถึงการสะกดคำและคำในเครื่องหมายคำพุด    หมายถึงคำที่ใช้เป็นตัวอย่าง  ตัวอย่างเช่น อักษร c อาจจะออกเสียงคล้ายs เช่น cell chเช่น  celloหรือ   k เช่น  come