สอบ ielts รับรองผล +7 ไม่ไกลเกินเอื้อมแน่นอน

เปิดข้อมูล  ielts เพื่อรู้จัก ข้อสอบ ให้มากขึ้นเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS กันก่อนเลย

สอบ ilets คำว่า IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ของผู้ที่มีความต้องการจะเรียนต่อ หรือ ทำงานในสถาบัน หรือ องค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

พูดง่ายๆ ก็คือ ใครที่อยากเรียนต่อโปรแกรมอินเตอร์ ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ต้องผ่านการ

สอบ IELTS กันทั้งนั้น รวมไปถึงคนที่จะไปทำงานหรือจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศหลายๆ ประเทศก็ต้องสอบด้วยเหมือนกัน เรียกว่า ถ้าสามารถ ก็สอบเก็บไว้ก็ดี สำหรับ วัยทำงาน 25-35 ปี

คนที่จะย้ายถิ่นฐานไปต่างประเทศก็ต้องใช้ผลของ ielts เป็นหลักฐานประกอบการยื่นขอวีซ่า เพื่อแสดงให้ เห็นว่า เราสามารถสื่อสารได้ มีความพร้อมในการ ย้ายถิ่นฐาน โดยมีคะแนนที่ต้องการกำหนดไว้แล้ว

IELTS มีข้อสอบ 2 ประเภท

ใครต้องสอบแบบไหนอะไรยังไง มาดูกันข้อสอบ IELTS

แบบแรกเรียกว่า IELTS Academic เป็นข้อสอบสำหรับคนที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างๆ

ส่วนข้อสอบแบบที่ 2 เรียกว่า IELTS General Training อันนี้มีไว้สำหรับคนที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือแคนาดา รวมถึงผู้ที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ไปเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม หรือไปทำงาน ในที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ข้อสอบทั้ง 2 เวอร์ชั่น ทดสอบทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะเขียน และทักษะการพูด ตามลำดับ ในส่วนของการทดสอบทักษะการฟังและทักษะการพูด จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันสำหรับการสอบทั้ง 2 เวอร์ชั่น แต่การวัดผลทักษะการอ่านและทักษะการเขียน

ผู้สอบสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบ Academic หรือ General Training ซึ่งโดยปกติ

สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อก็จะสอบแบบ Academic นั่นเอง คะแนนที่ต้องการ ส่วนมากจะอยู่ที่ 6.5 ขึ้นไป

ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับข้อสอบ

ในแต่ละ section กันดีกว่าSection Content Time ScoringListening 4 recordings, 40 คำถาม

•         Recording 1 – บทสนทนาทั่วไประหว่าง 2 คน

•         Recording 2 – บทพูดคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วๆไป

•         Recording 3 – บทสนทนาระหว่างบุคคลไม่เกิน 4 คน เกี่ยวกันเรื่องราวทางการศึกษาและวิชาการ

•         Recording 4 – บทพูดคนเดียวเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการ เช่นการสอนในห้องเรียน 30 นาที 1-9Reading 3 reading passages,

40 คำถาม Reading passage 3 ชิ้น ซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อของการบรรยายและข้อเท็จจริง ไปจนถึงการวิเคราะห์และข้อขัดแย้ง 60 นาที

1-9Writing 2 tasks

•         Task 1 – ผู้สอบต้องเขียนอธิบายและสรุปข้อมูลจากกราฟ ตาราง ชาร์จ หรือแผนภาพ โดยใช้สำนวนภาษาของตนเอง

•         Task 2 – ผู้สอบต้องเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง หรือสนับสนุน  60 นาที 1-9Speaking 3 parts, สัมภาษณ์แบบ face-to-face

•         Part 1 – ผู้คุมสอบถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้สอบในหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น เรื่องครอบครัว การงาน การเรียน และความสนใจส่วนตัว ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที

•         Part 2 – ผู้สอบจะได้รับบัตรคำถาม จะมีเวลาเตรียมตัวก่อนตอบคำถาม 1 นาที จากนั้นจะต้องตอบคำถามโดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที แล้วผู้คุมสอบก็จะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในบัตรคำถามเพิ่มอีก 1-2 ข้อ

•         Part 3 – ผู้คุมสอบจะถามคำถามต่อเนื่องจากหัวข้อใน Part 2 11-14 นาที 1-9แล้ว IELTS เค้าให้คะแนนกันยังไงนะ ผู้ สอบ IELTS จะได้คะแนนตั้งแต่ 1-9 ในแต่ละ section ของข้อสอบ (ฟัง-อ่าน-เขียน-พูด)

โดยคะแนนจะขยับทีละ 0.5 เพราะฉะนั้น คุณอาจจจะได้คะแนน 5.0, 6.5 หรือ 8.0 เป็นต้น

จากนั้น คะแนนที่ได้ในแต่ละ section จะถูกนำมารวมกันแล้วหารเฉลี่ย เพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ซึ่งก็จะมีคะแนนตั้งแต่ 0-9 เช่นเดียวกัน

คะแนน สอบ ielts ที่จะเป็นที่ยอมรับ โดยทั่วไป อยู่ที่ 7.0 ขึ้นไป ยิ่งคะแนนสูง ยิ่งดี หลายมหาวิทยาลัย จะรับเข้าได้ โดยง่าย และ พิจารณาเป็น อันดับต้นต้น