เทคนิค สอบ ielts ให้ได้ คะแนน เกิน  7 ภายใน 3 เดือน ด้วยระบบ ข้อสอบจำลอง

เทคนิค เพิ่มคะแนน สอบ ieltsไม่ว่าคุณ จะ มี คะแนน เท่าไหร่ มา มาตั้งต้น กันใหม่ เลือก สถานที่เรียน ที่มี ข้อสอบจำลอง เพราะ เราจะได้ ทดสอบ ตัวเรา  ให้ รู้ ว่า จุดอ่อน จุดด้อย ของเรา คือ อะไร ไม่ต้องไป ลอง ข้อสอบจริง มันแพง

เริ่มจาก เดือน ที่ 1 ระยะ เวลา 30 วัน

ลงเรียน แบบ ทุกวิชา เรียน แบบ เทน้ำหนัก ให้ เท่าๆ กัน

ฝึกพูด ฝึก คุย กับ อาจารย์ ให้ห้องเรียน ให้ ได้ มาก ที่สุด อยู่ ที่โรงเรรียน สอนพิเศษ ให้ เยอะ

เมื่อ เรียน ครบ  1 เดือน ทำขอ้สอบ จำลอง ดูว่าได้ คะแนน เป็นอย่างไร ทักษะใด ได้มากน้อย เพียงใด

เริ่มมองหา ทักษะ เฉพาะ ที่เรา ต้องเสริม ลงเรียน เฉพาะ ทักษะ ที่อ่อน ได้เลย ขณะเดียวกัน เราก็ต้องเรียน แบบ ทุกษะ อยู่ นะ อย่าทิ้ง ไม่เช่นนั้นจะ กลายเป็น ได้หน้าลืมหลัง

ครบเดือน ที่สอง สอบข้อสอบจำลอง อีกครั้ง เปรียบเทียบคะแนน ว่า ได้ดีหรือไม่ มาถุกทาง หรือ ยัง

จากนั้น เสริม ต่อทั้งษะ  อีก 15 วัน ทำ ข้อสอบจำลอง อีก

เทคนนิค การทำ ข้อสอบจำลอง ไม่เพียงแค่ ให้ เรา รู้ จุด อ่อน จุดด้อย ของ ตัวเอง ยัง เป็น การ สร้างความคุ้นเคย ในการ ข้อสอบ สามารถ จัดการ กับ ระยะเวลา ที่จำกัด ใน ห้องสอบ ได้ อย่างดี

โครงสร้าง ข้อสอบ ก่อน เพื่อการเตรียมตัว ไปใน ทิศทาง ที่ถูกต้อง ไม่เสียเวลา

ก่อน ที่เรา จะสอบ IELTS เราต้อง รู้ รูปแบบของ ข้อสอบ ก่อน เป็น สำคัญ  (Knowing the Format)

สิ่งสำคัญ สิ่งแรก คือ การทราบรูปแบบโครงสร้างของ ข้อสอบ IELTS ว่ามีอะไรบ้าง มีการจัด เรียงลำดับ ข้อสอบอย่างไร ข้อสอบส่วนใดมาก่อน ส่วนใดมาเป็นลำดับที่สอง ลำดับสาม และสี่ เวลาของข้อสอบแต่ละส่วนนานเท่าใด คำถาม แต่ละ ส่วนมีกี่ข้อ และจะใช้เวลาพูด ในส่วนของ การพูด นานเท่าใด

รูปแบบ การสอบ ielts
IELTS เป็นข้อสอบ มาตรฐาน ที่ใช้วัด ระดับ ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ สำหรับผู้ที่ต้องการ ศึกษาต่อ ในระดับอุดมศึกษา ในหลัก สูตรนานาชาติ (International Program) ทั้งในประเทศไทย และต่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นที่ ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ สหรัฐอเมริกา หรือหลักสูตร ระดับ อุดมศึกษาต่างๆ ที่มีการเรียนการสอนเป็น ภาษาอังกฤษ การ สอบIELTS ได้รับ ความนิยม อย่างกว้างขวางจากผู้เข้าสอบ ทั่วโลก โดยในปี 2015 ที่ผ่านมา มีการ สอบ IELTS รวมกว่า 3 ล้านครั้ง

โครงสร้างข้อสอบIELTS ช่วยเปิดประตูสู่โลกการศึกษาให้คุณได้ เพราะการ สอบ IELTS ให้ได้คะแนนดี จะทำให้คุณมีโอกาสในการเลือกสมัครเข้าเรียนใน สถาบันการศึกษา ทีต้องการได้อย่าง มั่นใจ และเป็นแต้มต่อที่ดีที่ Admissions Office จะใช้เป็นเกณฑ์ในการพิจารณารับนักศึกษาต่อ เป็นการวัดผลความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ ที่ได้รับ ความนิยม อย่างหนึ่ง

นอกจากนี้ คะแนน ielts ยังเป็น ตัวชี้วัด องค์ประกอบสำคัญในการ รับสมัครงานใน องค์กร ใหญ่ และ มีความเป็นนานาชาติ รวมถึงเงินเดือน ค่าตอบแทน ที่สูง เมื่อ ยื่น คะแนน ielts ที่สูง 

ข้อสอบ IELTS มี2 ชนิด คือ แบบ Academic และ แบบ General

Academic คือ ข้อสอบสำหรับการวัด ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียน ที่จะเรียนต่อ หรือ องค์กรการทำงานบางแห่งอาจจะเรียกดู โดยทั่ว ส่วนนี้ จะได้รับการรู้จักการมาก ในหมู่ นักเรียน

General คือ การสอบเพื่อ ใช้สำหรับ แสดง ต่อ การสมัคร เพื่อ เป็นพลเมืองแบบถาวร ของประเทศ ต่างๆ เช่น อังกฤษ ออสเตรเลีย นิวซีแลนด์ และ อีกหลายประเทศ ค่าสอบ จะไม่เท่ากัน วิธีการทดสอบ ก็แตกต่างกันออกไป

การคิดคะแนน โดยการสอบจะมีทั้งหมด 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน แต่ละส่วนจะมี คะแนนเต็ม 9 สถาบันการศึกษาบางแห่งจะมีกำหนด คะแนนของแต่ส่วน เพื่อเป็นมาตฐานการรับเข้า (admission) หรือ กำหนด เป็น คะแนนของค่าเฉลี่ย โดย คะแนนเแฉลี่ย ที่หลายแห่ง ยอมรับได้ คือ คะแนนเฉลี่ยขั้นต่ำ 6.5 -7.5

การสอบวัดผลภาษาอังกฤษ ส่วนมาก ทั้ง สอบ IELTS สอบ TOEFL สอบ SAT ก็มีการจัดสอบในประเทศไทย และ ตอนนี้ นอกจาก กรุงเทพมหานคร ยังมี ขยาย ไปยัง เชียงใหม่ ด้วย โดย การลงทะเบียน เพื่อสมัครสอบ ล่วงหน้า คือ สิ่งจำเป็นมาก เพราะทุกคน ที่จะเรียนต่อ จะต้องใช้คะแนนสอบ ในช่วงเวลา ที่ใกล้เคียงกัน ดังนั้น ศูนย์สอบ ที่ดี จะเต็มเร็ว มาก ในช่วง เดือน เมษายน – พฤษภาคม – มิถุนายน เพราะใกล้ ช่วงเปิด เทอม ของ อเมริกา คือ เดือน สิงหาคม เราต้องเผื่อ เวลา ในการส่งคะแนน การตอบรับกลับ การนำเอกสาร เพื่อ ไปทำ วีซ่า ล้วนเป็น ขบวนการ ที่ต้องมีการวางแผน ทั้งสิ้น นอกจาก การวางแผน เรียน IELTS เพื่อสอบแล้ว

การเตรียมตัวเพื่อ สอบ IELTS ให้ได้ผลดี

เรียน IELTS จำเป็นต้องมีกา รฝึกฝน เพื่อพัฒนา ทักษะ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน หมั่นทบทวน และทำ ข้อสอบเสมือนจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบ การสอบ และ การบริหารเวลา ในการทำ ข้อสอบ แต่ละส่วน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของ เทคนิค การทำข้อสอบ ที่อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ จะสามารถ ถ่ายทอด และให้ คำแนะนำ ที่เป็น ประโยชน์สูงสุด กับ ผู้เรียน ได้

เราให้ความสำคัญกับการเรียนในห้อง ที่เป็น คอร์สสอนสด ครบ ถ้วนทั้ง 4 ทักษะ ในเวลา 60 ชั่วโมงเต็ม และ มีนักเรียน ไม่เกินคลาสละ 15 คน รวมทั้งการฝึกฝนและ ทบทวนบท เรียนด้วยตนเองของผู้เรียน ผ่านการดู VDO เทปการสอน การใช้ ห้องสมุด  และการฝึกทำ ข้อสอบเสมือนจริง (Simulation Test) ได้ ตามแพคเกจ ที่เลือก เรียน 

งบประมาณ ในการเรียน สามารถเลือกได้ โดยราคา การเรียน 1 ทักษะ อยู่ที่ 4500 บาท รวมหนังสือ ที่ส่งตรงจาก อเมริกา แล้ว เลือก ทักษะ ที่ต้องการเรียนได้ตามต้องการ เรียน 12 ชม สอนสด ห้องละ ไม่เกิน 12 คน ใช้ห้องสมุดได้ เดือน ครึ่ง

ข้อสอบจำลอง IELTS    การทำข้อสอบเสมือนจริง (Simulation Test) คือ องค์ประกอบสำคัญในการทำข้อ สอบ IELTS ครั้งเดียวผ่าน

เราควรมีการ วางแผน การทำ ข้อสอบจำลอง อย่างเป็น แบบแผน เพื่อประเมิน จุดอ่อน จุดด้วย ของเรา ได้อย่างถูกต้อง

โดยก่อนเรียน ทำแบบ ทดสอบ 1 ครั้ง เพื่อให้ รู้จักความสามารถทาง ภาษาอังกฤษของเราก่อนเรียน เราจะได้มุ่งได้ถูก ทิศทาง

เมื่อเรียนไป สักช่วงหนึ่ง เราควรนำ ผลการทำ ขอ้สอบ จำลอง มาเปรียบเทียบกัน เพื่อเสริมจุดอ่อน จน เรา สามารถ กำจัด จุดอ่อน นั้นได้มากที่สุด ก่อนที่ เราจะดำเนิน สอบจำลอง IELTS นักเรียนต้องมี ความซื่อสัตย์ ต่อ ตนเอง ในการทำ ข้อสอบจำลอง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การทำข้อสอบจำลองทุกครั้ง ต้องคิดว่านี่ คือ การสอบจริง ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกครั้ง ก่อนทำ ข้อสอบจำลอง เพื่อให้เราดึงความสามารถของเราออกมาได้อย่างเต็มที่ การทำข้อสอบจำลอง IELTS ที่นี่ จะมีการจับเวลา และ อยู่ใน บรรยากาศ เสมือนจริง มากที่สุด เพื่อ ให้ ผู้สอบ คุ้นชิน เมื่อ สอบจริง และ เข้าใจ ขั้นตอน ต่างๆ ได้ดี

ถ้า เราไม่พร้อม ขอให้ เลื่อน การทำ ข้อสอบจำลอง ไปก่อน เพราะ ให้เรานึกว่า ถ้าเรา สอบจึงเราต้องเสียเงินจริง การทำ ข้อสอบจำลอง เพื่อทดสอบ ความพร้อม ของเรา ก่อนสอบจริง คือ ส่วนสำคัญในการผ่าน ในครั้งเดียว นอกเหนือ จากการ เรียน ielts กับ ผู้สอนที่ คุณวุฒิสูง สื่อการเรียน หนังสือ ที่มีเนื้อหา เข้มข้น

สำหรับใครที่ต้องการเน้นการ พัฒนา ทักษะ การพูด และ การเขียน โดยเฉพาะ ทาง KAPLAN ก็มีหลักสูตร Upgrading Skills อีกหนึ่งคอร์สที่อยากจะแนะนำ เป็น คอร์สสอนสด 24 ชั่วโมง ที่เน้นเฉพาะ Speaking & Writing Skills ซึ่งเป็น ทักษะ ที่ นักเรียนไทย มักมีปัญหา โดยคอร์สนี้จะมี นักเรียน ในห้องเพียง ไม่เกิน 12 คนเท่านั้น

เรียน IELTS กลุ่มเล็ก สอบ IELST ได้ผลกว่าการเตรียมตัว เรียน IELTS เพื่อ สอบ IELTS ให้ได้คะแนน สูงสุด ( มากกว่า 7.0 ขึ้นไป ) นักเรียน ควรจะ ฝึก ทั้ง 4 ทักษะ อย่างสม่ำเสมอ ไม่ ทุ่มเท ให้ ทักษะ ใด ทักษะหนึ่ง มากเกินไป เพราะ อย่าลืม ว่า ทุกคะแนน มีค่าเท่ากัน หมด และวลา สำหรับ IELTS ต้องตอบทุกข้อ ถึงแม้จะเป็นการเดา เพราะ ตอบผิด ไม่มีการ หัก คะแนน  ถ้าไม่ตอบ ไม่ได้ คะแนน แน่แน่

โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ทักษะ speaking กรณี เราไม่รู้ว่าคำตอบ คือ อะไร เราก็ควรจะ พูด ออกไป ในสิ่ง ที่ใกล้เคียงกัน  หรือ ประโยค ที่คิดว่า เป็นคำตอบ ที่สุด ซึ่งจะเป็นแสดง ความสามารถในการ พูด ขอให้เราพูด ออกมา part speaking ของ สอบ IELTS โดยส่วนมาก คำถาม จะ เป็น คำถามปลายเปิด ที่ไม่ เน้น คำตอบ เฉพาะเจาะจง แต่จะเป็น คำตอบที่ ให้ แสดงความคิดเห็นได้ แบบกว้าง กว้าง และ เช่นเดียวกัน ถ้าไม่ตอบ อะไรเลย ไม่ได้ คะแนน แน่แน่ การพูด ก็ไม่ต้องเน้น สำเนียงมากนัก แต่ การพูดภาษาอังกฤษ ให้ฝรั่งฟังรู้เรื่อง  คือ ออกเสียง ตำ่สูง เน้นคำ ได้ถูกจังหวะ  เช่น  คำที่ลงท้ายด้วย -tion
ออกเสียงถูก เฉิ่น
ออกเสียงผิด ชั่น
ตัวอย่าง เช่น คำว่า nation มองปุ๊บสัญชาตญาณบอกให้เราอ่านว่า “เนชั่น” ทันที แต่ถ้าจะออกเสียง ที่ถูก คือ ก็ให้อ่านว่า “เน’เฉิ่น”
และเน้นเสียง หนัก ที่ คำว่า “เน่” เพราะ คำที่อยู่ คำว่า tion ต้องออกแสียง เน้น เป็น ออกเสียงว่า “เน่”-เฉิ่น”

อย่าไร ก็ตาม การเตรียมตัว ที่ดี นอกจากเรียน และ ฝึกฝน อย่างสม่ำเสมอ ต้องไม่ลืม ว่าต้องเข้าใจ ในโครงสร้าง ข้อสอบ และ กฏเกณฑ์การให้คะแนน ด้วย ตอบผิดไม่มีการหักคะแนน ต้องตอบทุกข้อ เมื่อ ทำข้อสอบ