ค่า สอบ ielts ปัจจุบัน ตั้งแต่วันที่ 16 กันยายน 2560 เป็นต้นไป ราคา 6900 บาท

เปิดข้อมูล  ielts เพื่อรู้จัก ข้อสอบ ให้มากขึ้นเริ่มต้นจากการทำความรู้จักกับข้อสอบ IELTS กันก่อนเลย

สอบ ilets คำว่า IELTS ย่อมาจาก International English Language Testing System เป็นข้อสอบมาตรฐานที่ใช้วัดระดับความสามารถทางภาษาอังกฤษ

ของผู้ที่มีความต้องการจะเรียนต่อหรือทำงานในสถาบันหรือองค์กรที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

พูดง่ายๆ ก็คือ ใครที่อยากเรียนต่อโปรแกรรมอินเตอร์ไม่ว่าจะในประเทศหรือต่างประเทศก็ต้อง

สอบ IELTS กันทั้งนั้น รวมไปถึงคนที่จะไปทำงานหรือจะย้ายไปอยู่ในต่างประเทศหลายๆ ประเทศก็ต้องสอบด้วยเหมือนกัน

เพราะต้องใช้ประกอบการยื่นวีซ่าแต่บอกไว้ก่อนว่า

IELTS มีข้อสอบ 2 ประเภท

ใครต้องสอบแบบไหนอะไรยังไง มาดูกันข้อสอบ IELTS

แบบแรกเรียกว่า IELTS Academic เป็นข้อสอบสำหรับคนที่จะเรียนต่อในระดับมหาวิทยาลัยหรือการขึ้นทะเบียนวิชาชีพต่างๆ

ส่วนข้อสอบแบบที่ 2 เรียกว่า IELTS General Training อันนี้มีไว้สำหรับคนที่ต้องการย้ายถิ่นฐานไปอยู่ที่ประเทศอังกฤษ ออสเตรเลีย หรือแคนาดา รวมถึงผู้ที่จะไปเรียนต่อในระดับมัธยมศึกษา ไปเข้าร่วมโปรแกรมฝึกอบรม หรือไปทำงาน ในที่ที่ใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

ข้อสอบทั้ง 2 เวอร์ชั่น ทดสอบทักษะการสื่อสารทั้ง 4 ทักษะ ได้แก่ ทักษะการฟัง ทักษะการอ่าน ทักษะเขียน และทักษะการพูด ตามลำดับ ในส่วนของการทดสอบทักษะการฟังและทักษะการพูด จะใช้ข้อสอบชุดเดียวกันสำหรับการสอบทั้ง 2 เวอร์ชั่น แต่การวัดผลทักษะการอ่านและทักษะการเขียน

ผู้สอบสามารถเลือกได้ว่าจะสอบแบบ Academic หรือ General Training ซึ่งโดยปกติ

สำหรับคนที่จะไปเรียนต่อก็จะสอบแบบ Academic นั่นเอง

ตอนนี้เรามาทำความรู้จักกับข้อสอบ

ในแต่ละ section กันดีกว่าSection Content Time ScoringListening 4 recordings, 40 คำถาม

•         Recording 1 – บทสนทนาทั่วไประหว่าง 2 คน

•         Recording 2 – บทพูดคนเดียวเกี่ยวกับเรื่องราวทั่วๆไป

•         Recording 3 – บทสนทนาระหว่างบุคคลไม่เกิน 4 คน เกี่ยวกันเรื่องราวทางการศึกษาและวิชาการ

•         Recording 4 – บทพูดคนเดียวเกี่ยวกับข้อมูลวิชาการ เช่นการสอนในห้องเรียน 30 นาที 1-9Reading 3 reading passages,

40 คำถาม Reading passage 3 ชิ้น ซึ่งอาจจะเป็นหัวข้อของการบรรยายและข้อเท็จจริง ไปจนถึงการวิเคราะห์และข้อขัดแย้ง 60 นาที

1-9Writing 2 tasks

•         Task 1 – ผู้สอบต้องเขียนอธิบายและสรุปข้อมูลจากกราฟ ตาราง ชาร์จ หรือแผนภาพ โดยใช้สำนวนภาษาของตนเอง

•         Task 2 – ผู้สอบต้องเขียนเรียงความเพื่อแสดงความคิดเห็น โต้แย้ง หรือสนับสนุน  60 นาที 1-9Speaking 3 parts, สัมภาษณ์แบบ face-to-face

•         Part 1 – ผู้คุมสอบถามคำถามทั่วไปเกี่ยวกับตัวผู้สอบในหัวข้อที่คุ้นเคย เช่น เรื่องครอบครัว การงาน การเรียน และความสนใจส่วนตัว ใช้เวลาประมาณ 4-5 นาที

•         Part 2 – ผู้สอบจะได้รับบัตรคำถาม จะมีเวลาเตรียมตัวก่อนตอบคำถาม 1 นาที จากนั้นจะต้องตอบคำถามโดยใช้เวลาประมาณ 2 นาที แล้วผู้คุมสอบก็จะถามคำถามที่เกี่ยวข้องกับหัวข้อในบัตรคำถามเพิ่มอีก 1-2 ข้อ

•         Part 3 – ผู้คุมสอบจะถามคำถามต่อเนื่องจากหัวข้อใน Part 2 11-14 นาที 1-9แล้ว IELTS เค้าให้คะแนนกันยังไงนะ ผู้ สอบ IELTS จะได้คะแนนตั้งแต่ 1-9 ในแต่ละ section ของข้อสอบ (ฟัง-อ่าน-เขียน-พูด)

โดยคะแนนจะขยับทีละ 0.5 เพราะฉะนั้น คุณอาจจจะได้คะแนน 5.0, 6.5 หรือ 8.0 เป็นต้น

จากนั้น คะแนนที่ได้ในแต่ละ section จะถูกนำมารวมกันแล้วหารเฉลี่ย เพื่อคำนวณคะแนนเฉลี่ยโดยรวม

ซึ่งก็จะมีคะแนนตั้งแต่ 0-9 เช่นเดียวกัน

โครงสร้าง ระบบ สอบ ieltsเทคนิค สอบ ielts ให้ได้ คะแนน เกิน  7 ภายใน 3 เดือน ด้วยระบบ ข้อสอบจำลอง

เลือก สถานที่เรียน ที่มี ข้อสอบจำลอง เพราะ เราจะได้ ทดสอบ ตัวเรา  ให้ รู้ ว่า จุดอ่อน จุดด้อย ของเรา เมื่อเรียนไปได้ ประมาณ 1 เดือน ให้ลองทำ ข้อสอบจำลอง เพื่อ วิเคราะห์ความสามารถ ในแต่ละส่วน

คือ อะไร ไม่ต้องไป ลอง ข้อสอบจริง มันแพงเริ่มจาก เดือน ที่ 1 ระยะ เวลา 30 วันลงเรียน แบบ ทุกวิชา เรียน แบบ เทน้ำหนัก ให้ เท่าๆ กันฝึกพูด ฝึก คุย กับ อาจารย์ ให้ห้องเรียน ให้ ได้ มาก ที่สุด อยู่
ที่โรงเรียน สอนพิเศษ ให้ เยอะเมื่อ เรียน ครบ  1 เดือน ทำขอ้สอบ จำลอง ดูว่าได้ คะแนน เป็นอย่างไร ทักษะใด ได้มากน้อย เพียงใดเริ่มมองหา ทักษะ เฉพาะ ที่เรา ต้องเสริม ลงเรียน เฉพาะ ทักษะ ที่อ่อน ได้เลย

ขณะเดียวกัน เราก็ต้องเรียน แบบ ทุกษะ อยู่ นะ อย่าทิ้ง ไม่เช่นนั้นจะ กลายเป็น ได้หน้าลืมหลังครบเดือน ที่สอง สอบข้อสอบจำลอง อีกครั้ง เปรียบเทียบคะแนน ว่า ได้ดีหรือไม่ มาถูกทาง หรือ ยังจากนั้น เสริม ทุกทักษะ  อีก 15 วัน

ทำ ข้อสอบจำลอง อีกเทคนนิค การทำ ข้อสอบจำลอง ไม่เพียงแค่ ให้ เรา รู้ จุด อ่อน จุดด้อย ของ ตัวเอง ยัง เป็น การ สร้างความคุ้นเคย ในการ ข้อสอบ สามารถ จัดการ กับ ระยะเวลา ที่จำกัด ใน ห้องสอบ ได้ อย่างดี

การเตรียมตัวเพื่อ สอบ IELTS ให้ได้ผลดีเรียน IELTS เน้น สอนสด จำเป็นต้องมีการ ฝึกฝน เพื่อพัฒนา ทักษะ การสื่อสาร ภาษาอังกฤษ ทั้ง 4 ทักษะ คือการ ฟัง-พูด-อ่าน-เขียน หมั่นทบทวน และทำ ข้อสอบเสมือนจริง เพื่อให้เกิดความคุ้นเคยกับรูปแบบ การสอบ และ การบริหารเวลา ในการทำ ข้อสอบ แต่ละส่วน นอกจากนั้น ยังมีเรื่องของ เทคนิค การทำข้อสอบ ที่อาจารย์ผู้มากประสบการณ์ จะสามารถ ถ่ายทอด และให้ คำแนะนำ ที่เป็น ประโยชน์สูงสุด กับ ผู้เรียน ได้เราให้ความสำคัญกับการเรียนในห้อง ที่เป็น คอร์สสอนสด ครบ ถ้วนทั้ง 4 ทักษะ ในเวลา 60 ชั่วโมงเต็ม และ มีนักเรียน ไม่เกินคลาสละ 15 คน รวมทั้งการฝึกฝนและ ทบทวนบท เรียนด้วยตนเองของผู้เรียน ผ่านการดู VDO เทปการสอน การใช้ ห้องสมุด  และการฝึกทำ ข้อสอบเสมือนจริง (Simulation Test) ได้ ตามแพคเกจ ที่เลือก เรียน งบประมาณ ในการเรียน สามารถเลือกได้ โดยราคา การเรียน 1 ทักษะ อยู่ที่ 4500 บาท รวมหนังสือ ที่ส่งตรงจาก อเมริกา แล้ว เลือก ทักษะ ที่ต้องการเรียนได้ตามต้องการ เรียน 12 ชม สอนสด ห้องละ ไม่เกิน 12 คน ใช้ห้องสมุดได้ เดือน ครึ่ง    การทำข้อสอบเสมือนจริง (Simulation Test) คือ องค์ประกอบสำคัญในการทำข้อ สอบ IELTS ครั้งเดียวผ่านเราควรมีการ วางแผน การทำ ข้อสอบจำลอง อย่างเป็น แบบแผน เพื่อประเมิน จุดอ่อน จุดด้วย ของเรา ได้อย่างถูกต้องโดยก่อนเรียน ทำแบบ ทดสอบ 1 ครั้ง เพื่อให้ รู้จักความสามารถทาง ภาษาอังกฤษของเราก่อนเรียน เราจะได้มุ่งได้ถูก ทิศทางเมื่อเรียนไป สักช่วงหนึ่ง เราควรนำ ผลการทำ ขอ้สอบ จำลอง มาเปรียบเทียบกัน เพื่อเสริมจุดอ่อน จน เรา สามารถ กำจัด จุดอ่อน นั้นได้มากที่สุด ก่อนที่ เราจะดำเนิน สอบจำลอง IELTS นักเรียนต้องมี ความซื่อสัตย์ ต่อ ตนเอง ในการทำ ข้อสอบจำลอง ภายใต้เงื่อนไขที่ว่า การทำข้อสอบจำลองทุกครั้ง ต้องคิดว่านี่ คือ การสอบจริง ต้องมีการเตรียมความพร้อมทุกครั้ง ก่อนทำ ข้อสอบจำลอง เพื่อให้เราดึงความสามารถของเราออกมาได้อย่างเต็มที่ การทำข้อสอบจำลอง IELTS ที่นี่ จะมีการจับเวลา และ อยู่ใน บรรยากาศ เสมือนจริง มากที่สุด เพื่อ ให้ ผู้สอบ คุ้นชิน เมื่อ สอบจริง และ เข้าใจ ขั้นตอน ต่างๆ ได้ดีถ้า เราไม่พร้อม ขอให้ เลื่อน การทำ ข้อสอบจำลอง ไปก่อน เพราะ ให้เรานึกว่า ถ้าเรา สอบจึงเราต้องเสียเงินจริง การทำ ข้อสอบจำลอง เพื่อทดสอบ ความพร้อม ของเรา ก่อนสอบจริง คือ ส่วนสำคัญในการผ่าน ในครั้งเดียว นอกเหนือ จากการ เรียน ielts กับ ผู้สอนที่ คุณวุฒิสูง สื่อการเรียน หนังสือ ที่มีเนื้อหา เข้มข้นสำหรับใครที่ต้องการเน้นการ พัฒนา ทักษะ การพูด และ การเขียน โดยเฉพาะ ทาง KAPLAN ก็มีหลักสูตร Upgrading Skills อีกหนึ่งคอร์สที่อยากจะแนะนำ เป็น คอร์สสอนสด 24 ชั่วโมง ที่เน้นเฉพาะ Speaking & Writing Skills ซึ่งเป็น ทักษะ ที่ นักเรียนไทย มักมีปัญหา

โดยคอร์สนี้จะมี นักเรียน ในห้องเพียง ไม่เกิน 12 คนเท่านั้น