สอบ sat ต้องการคะแนน 1250+ รับรองผล

เราต้อง สอบ SAT เพื่อนำไป ส่งคู่กับใบสมัครรับ นักศึกษา เข้าเรียน ในระดับ ปริญญาตรี เพราะฉะนั้นแล้ว ใคร ที่ เตรียมตัว ไป เรียนต่อ ปริญญาตรี ที่ สหรัฐอเมริกา ก็ต้อง เตรียมตัว สอบ SAT แน่นอนอยู่แล้ว

ในปัจจุบัน หลักสูตร International Program ระดับปริญญาตรี  ต้องการคะแนน  SAT ประกอบการพิจารณา มหาวิทยาลัย ชั้นนำใน ประเทศไทย หลายแห่ง มีประกาศอย่างเป็นทางการ ว่า คะแนน SAT เป็นเกณฑ์ในการ พิจารณา รับ นักศึกษา เช่น
ตัวอย่าง มหาวิทยาลัย ที่มีการเรียนการสอน ภาคภาษาอังกฤษ ในประเทศไทย หลายคณะ สาขาวิชา

หลักสูตร รายละเอียด เรียน SAT

+ บรรยากาศการสอนสด เป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด จำกัดจำนวน นักเรียนในห้องไม่เกิน 10 คน

+ จำนวน 36 ชั่วโมง สำหรับ 3 part

+ ฝึกสอบ กับ ข้อสอบเสมือนจริง ได้ถึง 4 ครั้ง ทั้งระหว่างเรียน และ หลังจาก เรียนจบคอร์สแล้ว

+ กรณีต้องการทบทวนบทเรียน สามารถเข้ามาใช้ Lessons on Demand ได้นานถึง 3 เดือน หลังจาก เรียนจบคอร์ส แล้ว

+ สามารถเข้ามาใช้ห้องสมุดได้ 3 เดือน

นับตั้งแต่วันที่ คอร์สเริ่ม

+ รับรองผล ที่ 1250 คะแนน

สาขาวิชา ที่พิจารณา คะแนน SAT ประกอบการรับเข้าเรียน

1. หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต (Inter) จุฬา ธรรมศาสตร์
2. หลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (Inter) จุฬา ธรรมศาสตร์
3. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Inter) ธรรมศาสตร์ วิศวกรรมยานยนต์ จุฬา วิศวกรรมนาโน จุฬา
4. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (Inter) ธรรมศาสตร์ เทคโนโลยีการจัดการ เทคโนโลยีสารสนเทศ เทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม วิทยาการคอมพิวเตอร์
5. หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต (Inter) เกษตร
6. หลักสูตรวิทยาศาสตรและการบริหารธุรกิจบัณฑิต (Inter) เกษตร
7. หลักสูตรนานาชาติกว่า 10 สาขาวิชา มหิดล
8. หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรและศิลปบัณฑิต (Inter) มจธ.
9. หลักสูตรInterทุกสาขาวิชาABAC และอื่น ๆ อีกหลายหลักสูตร
ด้วยเหตุนี้ จำนวนผู้เข้า สอบ SAT ในประเทศไทยจึงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆ สรุปง่ายๆ ว่า ถ้าอยากเรียนใน International Program ชั้นนำ ไม่ว่าจะในประเทศไทย หรือในสหรัฐอเมริกา ก็ควรจะมีคะแนน SAT ไว้ อุ่นใจกว่า
SAT เป็นข้อสอบมาตรฐานเพื่อวัดความรู้ที่ผู้เรียนเคยเรียนมาแล้วในระดับมัธยมปลาย รวมถึงทักษะต่างๆ ที่ต้องมีเพื่อการประสบความสำเร็จในการเรียนระดับมหาวิทยาลัย SAT ไม่ใช่แค่การวัดผล ความสามารถทางภาษาอังกฤษ แต่ยังครอบคลุมถึง ความสามารถ ความรู้ทาง คณิตศาสตร์ ความสามารถทางการเขียน ความสามารถทางภาษาศาสตร์ ในรูปแบบของภาษาอังกฤษSAT (Scolastic Assessment Tests) การสอบวัดมาตรฐาน ความรู้เด็กมัธยมปลาย high School ที่จะเข้าเรียนต่อ มหาวิทยาลัย

โดยมหาวิทยาลัย จะกำหนดคะแนน SAT ในการพิจารณารับเข้าเรียน (admission)

สอบ SAT แบ่งเป็น 4 ส่วนใหญ่ๆ คือ Reading Test, Writing & Language Test, Math Test, และ SAT Essay

โดยแต่ละส่วนจะมีคะแนนตั้งแต่ 200-800 คะแนน คะแนนเต็มรวม คือ 2400 คะแนน เวลา ที่ใช้ในการสอบ คือ 3 ชม 45 นาที มีการพักเบรค เป็นช่วงสั้น ระหว่าง การทำ ข้อสอบ

สมัครสอบได้ที่ไหน บ้าง

SAT สมัครสอบ online ได้ที่เวปไซด์ https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register โดยผู้สอบ จะต้องกรอกแบบฟอร์ม ออนไลน์ เลือก วันที่จะต้องการสอบ ตามตาราง สถานที่สอบ ที่นิยมมากมาก จะเต็มเร็ว แนะนำ ลงล่วงหน้าอย่างน้อย 2-3เดือน โดยแต่ละวันสอบ จะมี Deadline ของการสมัครสอบและขณะนี้ ตารางการสอบล่วงหน้า ปี2016-2017 ปี2017-2018 และปี 2018-2019 ได้เผยแพร่ในเวปไซด์แล้ว โดยสามารถดูรายละเอียด เพิ่มเติม ได้จาก บทความ เจาะลึก SAT

TEST Fees ค่าสอบ

มี ความ แตกต่าง โดย มี การแยก เป็น ส่วนอย่าง ชัดเจน ดังนี้
International SAT Registration Fees Test Fee SAT $47.50 + Non-U.S. Regional Fee $53 (East Asia/Pacific) = $100.50 (update Aug,2018)

SAT with Essay $64.50 + Non-U.S. Regional Fee $53 (East Asia/Pacific) = $117.50 (update Aug,2018)

การเรียนการสอน ที่ KAPSTAR  เป็นบรรยากาศภาษาอังกฤษ ทั้งหมด 100% เพื่อให้ ผู้เรียน คุ้นเคย กับ สภาพแวดล้อม ของ การเรียนแบบ International Program ซึ่งจะเป็นผลดีต่อการ เรียนรู้ และ การเตรียมตัว สำหรับการสอบ และเตรียมพร้อมสู่การเรียนต่อ

ดังนั้น แนะนำว่าผู้ที่จะสมัคร เรียน SAT กับ KAPLAN ควรมีพื้นฐาน ภาษาอังกฤษ ที่ดี คือ มี คะแนนสอบ TOEFL iBT ที่ 80 หรือ สอบ IELTS ได้ที่ 6.0 ขึ้นไป นอกจากเรียนสดในห้องเรียนแล้ว ผู้เรียนยังสามารถใช้ facility ต่างๆของทางสถาบันฯ เพื่อทบทวนบทเรียนได้นานถึง 6 เดือนเต็ม ไม่ว่าจะเป็นการดู VDO “Lesson on Demand” การใช้ห้องสมุด และการฝึกทำข้อ สอบ SAT เสมือนจริง (Simulation Test) ได้ถึง 4 ครั้ง การทำข้อสอบ ขบวนการ คัดเลือก อาจาร์ยผู้สอน สำหรับ เรียน SAT ที่ KAPLAND คือ ขบวนการเบื้องต้น ที่ KAPLAND ให้ความสำคัญมาก คือ
1. อาจาร์ยผู้สอน ต้องเรียนจบ จากสถาบันในประเทศ หรือ ต่างประเทศ ที่ได้รับความเชื่อถือ ระดับสูง จาก วงการศึกษา
2. ต้องผ่านการ ทดสอบ ภาษาอังกฤษ ในวิชาที่สอน เช่น สอน SAT ต้อง ได้คะแนนสอบ มากกว่า เกณฑ์ที่ตั้งไว้
3. ต้องผ่านการ สอน ให้ คณะกรรมการ คัดเลือก ก่อน จึงจะสามารถเริ่มการสอน ได้
เรียกว่า ได้ อาจาร์ยผู้สอน ครบ ทั้ง เรียนเก่ง สอนเก่ง เข้าถึง และ เข้าใจ นักเรียน ด้วย เพราะ ถ้าเข้าใจ คนเดียว ก็ ไม่มี ประโยชน์ KAPSTAR จึงมีความมั่นใจมาก และ กล้ารับประกัน ผลการ เรียน SAT 1250+

ผลงานนักเรียน สอบ SAT ได้ 1520 เลือกได้มหาวิทยาลัยที่ต้องการ ได้เลย

สอบ sat 1520