สอบ SAT การวัดผล ความสามารถ ทางวิชาการ ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียน ที่จะเรียนต่อ

เจาะลึก SAT มีจุดประสงค์ เพื่อ ให้ ผู้ที่จะ สอบ มีความเข้าใจ ในรายละเอียด ข้อกำหนด ระเบียบต่างๆ เพื่อการ เตรียมตัว ในการสมัครสอบ ได้อย่างมั่นใจ

SAT คือ Scholastic Assessment Test คือ การทดสอบเพื่อวัดผลในการบ่งบอกถึงอนาคตว่า มีพร้อม หรือ ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการที่ นักเรียน จะเรียน วิชาต่างๆ ในระดับ ปริญาตรี ในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย หลังจากจบ มัธยมศึกษา แล้ว ในรูปแบบ ภาษาอังกฤษ

SAT มีจุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ในเรื่องโอกาสทางการศึกษา สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน ให้เท่าเทียมกัน ในแต่ละปี จะมีนักเรียนจำนวนมาก ที่จะเข้า สอบ SAT ตามสถานที่จัดสอบทั่วโลก เพื่อ นำ คะแนนสอบ ไป ยื่น ประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อ ในหลักสูตรนานาชาติ ตามที่สถาบันกำหนด โดยทั่วไป คะแนน SAT ที่สามารถยอมรับได้ขั้นต่ำ คือ 1200 หรือ ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษานั้น  คะแนน เต็ม คือ 2400 นักเรียน จะมีการ เรียน SAT เพื่อสอบ ให้ผ่าน เพื่อผลของคะแนนที่สูงสุด >> คะแนนของ SAT จะประกาศหลังจาก สอบ เสร็จแล้ว 3 สัปดาห์ โดย ประมาณ ส่วนหนึ่งจะส่งไปให้ มหาวิทยาลัย ที่ ผู้สอบ แจ้งความประสงค์ ให้ส่งไป >> การสมัครสอบ SAT จะสามารถสมัครได้ ทาง อินเตอร์เน็ต ที่เวปไซด์ www.collegeboard.org เวปไซโ นี้จะเป็นประโยชน์มาก สำหรับผู้สอบ SAT เนื่องจาก ข้อมูลทุกอย่างจะอัพเดทที่สุด >> ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัว คือ ตารางสอบ และ วันสุดท้ายของลงทะเบียน ชนิดของ ข้อสอบ ที่จะสอบ ว่าจะมีเปิดที่ใดบ้าง SAT with Essay (บางสถาบัน ต้องการคะแนนสอบ ในส่วนนี้ด้วย) ศูนย์สอบเปิดใหม่ และ ศูนย์สอบเก่า ที่จะมีการปิด การแจ้งข่าว ใหม่ของ SAT และ ค่าสอบ โดย เริ่มต้น ผู้สอบ ต้องสร้าง บัญชี ผู้ใช้งาน กับทาง college board ก่อน ต้องทำ ด้วย ตัวเอง และใช้ ตัวตน ของเราเองเป็น การยืนยัน เท่านั้น ตารางสอบ กำหนดไว้อย่างแน่นอน ล่วงหน้า ตลอดปี ประมาณปีละ 6 ครั้ง คือ ตุลาคม พฤษจิกายน ธันวาคม มกราคม พฤษภาคม และ มิถุนายน และตารางแต่ละครั้ง จะมีวิชา ที่เปิดสอบ ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้สอบ ต้องมีการวางแผน และ ตรวจสอบ วิชาที่จะต้องสอบ ให้ครบ ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ตัวอย่าง 2016  สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต และ ชำระเงิน ออนไลน์ได้เลย ควรสมัครสอบ ก่อน หมดกำหนด 4 สัปดาห์ เช่น สอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 วันสุดท้ายของ การสมัคร คือ 8 เมษายน 2559 โดยทั่วไป ค่าสอบ มี การเปลี่ยนแปลง ทุกปีinternational dates and deadlines เจาะลึก SATหมายเหตุ เจาะลึก SAT ข้อมูล จาก https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international

เจาะลึก SAT  สำหรับ International Deadlines คือ

> International Register Deadlines ใช้สำหรับทุกคน ที่ สอบ SAT นอกประเทศ สหรัฐอเมริกา> Deadlines คือ เวลา 11.59 pm Eastern Time  US> ไม่มีการยอมรับ สำหรับการลงทะเบียนล่าช้า ทั้งทาง online และ ทางโทรศัพท์ จะต้อง เสร็จสิ้น ภายในเส้นตาย ที่กำหนด เท่านั้นกรณีมีการลงทะเบียน ผ่าน ตัวแทน ผู้สอบต้องชำระเงินและส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ ภายในเวลาที่กำหนด ของ Early registration deadlineSAT ไม่มีการสอบ ในเดือนมีนาคม นอกประเทศสหรัฐอเมริกาค่าสอบ ของ แต่ละประเทศ จะแตกต่างกันการจัดการสอบในวันอาทิตย์ จะดำเนินการ ในกรณีที่ผู้สอบ ไม่สามารถ สอบ ในวันเสาร์ ได้ เนื่องจาก ศาสนากิจThe Language with Listening Test เปิดให้ ในเดือน พฤษจิกายน เท่านั้นเจาะลึก SAT  สำคัญ คือ ไม่การหัก คะแนน สำหรับ ข้อที่ทำผิด ดังนั้น ควรส่งคำตอบ ทุกข้อ
  

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมโปร เรียน ielts---เรียน sat---สอบ ielts---เรียน sat---สอบภาษาอังกฤษ