เรียน IELTS หลักสูตร อเมริกา หนังสือ นำเข้าจาก ไม่มีวางจำหน่าย แจกเฉพาะนักเรียนที่ลง เรียนเท่านั้น

สิ่งสำคัญ ในการ เลือก สถาบัน เรียน ielts ที่แตกต่างจากที่อื่น ที่เห็นได้ อย่างชัดเจน คือ ระบบ ข้อสอบจำลอง ที่ให้ นักเรียน สามารถ ซ้อมสอบ ได้ ก่อน สอบจริง ลดจุดอ่อนได้จริง เพิ่มคะแนนได้มาก

ข้อมูลพื้นฐาน (fact sheet) ที่รับทราบโดยทั่วไป เกี่ยวกับ สอบ ielts

คะแนนของการสอบผ่าน คือ อย่างน้อย 7 ขึ้นไป คะแนนเต็ม 9 เป็นข้อสอบมาตรฐาน จากต่างประเทศ ที่วัดผล ทั้ง 4 ทักษะ คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน ผลสอบ เป็นที่ยอมรับ ทั้ง ประเทศอเมริกา อังกฤษ ยุโรป ออสเตรเลีย เอเซีย ทั่้วโลก ielts เพื่อเพื่อ เรียนต่อ ระดับปริญาโท ปริญาเอก ประกอบ หลักฐาน การสมัคร เรียนต่อ คะแนน ielts ที่ได้รับการยอมรับ คือ 7 ขึ้นไป ยิ่งคะแนนมาก ยิ่งดีมาก
เลือก เรียน ielts เพื่อให้ได้ คะแนนสูง ต้องเลือก เรียน กับ สถาบัน ที่มี หลักสูตร สากล ดีกว่า เพราะ
1. หลักสูตร จะมีการ ปรับเปลี่ยน ตลอดเวลา เพื่อให้ เข้ากับ การอัพเดท โดยตรงจาก ต้นสังกัด
2. คอร์ส สอนสด ครบถ้วน ทั้ง 4 ทักษะ ในเวลา 60 ชั่วโมง เต็ม เนื้อหา บทเรียน อัพเดทตลอด
3. สอน เป็น กลุ่มส่วนตัว ขนาดเล็กที่ มีนักเรียน ไม่เกิน ละ 15 คน สอบถาม ได้ อย่างทั่วถึง speaking ได้อย่างมั่นใจ
4. อาจารย์ผู้สอน มาก ประสบการณ์ และ เข้าใจ นักเรียน รวมถึง เทคนิค การ เรียน การสอน ที่การันตี ความสำเร็จ ความประทับใจ จากนักเรียน KAPLAN หลายต่อ หลายรุ่น แสดงจาก บทสัมภาษณ์นักเรียน ที่เรียน แล้วสอบ ผ่านแล้ว
5. สามารถ ฝึก ทำ ข้อ สอบ IELTS แบบ เสมือนจริง เตรียมพร้อม ก่อนสอบจริง
6. มี ห้องสมุด เรียน ielts รวมถึง อุปกรณ์ สนุบสนุน ต่างๆ เพื่อให้การ สอบ ของท่านเป็น เรื่องง่าย
7. ห้องเรียน ที่สามารถ นัดติว กันเป็นกลุ่มได้ ที่พร้อมด้วย บรรยากาศ ที่ ส่งเสริม สนุบสนุน การเรียน
นักเรียน ควรเลือก เรียน ที่เรียน ที่สามารถ มาทบทวน มาติว กับ เพื่อนได้ นอกเวลา เรียน เพิ่ม ความคุ้มค่า คำนึง ถึง ความสะดวก การเดินทาง สถานที่ติด รถไฟฟ้าจะดีที่สุด
ในยุคนี้ สิ่งสำคัญ ในการ เลือก สถาบัน เรียน ielts ที่แตกต่างจากที่อื่น ที่เห็นได้ อย่างชัดเจน คือ ระบบ ข้อสอบ จำลอง ที่ให้ นักเรียน สามารถ ซ้อมสอบ ได้ ก่อน สอบจริง การซ้อมสอบ มีความสำคัญมาก และ สถาบัน ที่เปิดใหม่ มีมาตรฐานน้อย จะไม่มีสิ่งนี้ ระบบข้อสอบ จำลอง จะ ทำให้เรา ค้นพบ หรือ ประเมิน ความสามารถ ของเรา ก่อน สอบ ielts เสริมความแข็งแรง และ กำจัด จุดอ่อน ใน ทักษะที่เรา อ่อน ทำให้ คะแนน เพิ่มได้ อย่างมากมาย เป็นหนึ่งใน เทคนิค การเพิ่มคะแนน ได้ ข้อสอบ จำลอง ที่มีมาตรฐาน ต้องมี ผู้ตรวจ ให้คะแนน ใกล้เคียงกับ IELTS มากที่สุด และ มีการจำกัด เวลาในการสอบ มีคลังข้อสอบ หลากหลาย รูปแบบ หลายชุด สถาบัน มาตรฐานจะ มี หลักสูตรจากประเทศอเมริกา มี หนังสือแจก ให้ โดยไม่วางจำหน่าย ที่ใด ที่สำคัญ คุณครู ผู้สอน มีความรู้ ความสามารถผ่านการคัดเลือก จากบริษัท แม่แล้ว
จำนวน นักเรียน ที่มาเรียน ที่ สถานบันเราที่ผ่านมา จำนวน 52416 คน และ เพิ่มขึ้นเรื่อยเรื่อย
ทำไมต้องเลือก เรียน IELTS ที่นี่

เลือก เรียน ielts ที่ไหนดี 9 จุดเด่น เพื่อ คะแนน สูงสุด สำหรับการเรียน แบบครบทั้ง 4 ทักษะ

 1. หลักสูตร จาก อเมริกา
  2. การเรียน การสอน ตามต้นฉบับ จากอเมริกา มีความเป็นมาตรฐานสูง เรียนจาก เจ้าของภาษาโดยตรง
  3. ครูผู้สอน ต้องผ่าน การตรวจสอบ ครูผู้สอน ทุกท่าน ต้องผ่านการ ตรวจสอบ ทั้งคุณสมบัติ วุฒิการศึกษา เทคนิคการสอน ว่ามีความสามารถ ในการถ่ายทอด ความรู้ ไปสู่นักเรียน ได้
  4. สอนสด กลุ่มเล็ก  เป็นการเรียน แบบ interactive คือ กลุ่มเล็ก คุณครู และ นักเรียน มีการถาม ตอบ ได้ตลอดเวลา ที่เรียน ส่งเสริม ทักษะ speaking listening
  5. ระบบคลังข้อสอบ  นักเรียน ซ้อมสอบ เพื่อทดสอบ ความสามารถ ก่อนสอบจริง ได้หลายครั้ง เพิ่มความมั่นใจ ก่อนสอบจริง เสริมจุดแข็ง กำจัดจุดอ่อน คะแนนเพิ่มได้ถึง 50%
  6. ห้องสมุด คลังความรู้ ค้นคว้าได้
  ห้องสมุด ระบบคอมพิวเตอร์ ที่เก็บข้อมูล การเรียน หาความรู้ หรือ ทบทวนบทเรียน ในบรรยากาศ ที่เหมาะการเรียน ได้ตลอดระยะเวลาที่ลงเรียน
  7. หนังสือ เรียน นำเข้าจาก อเมริกา
  หนังสือ สำหรับ เรียน ielts ส่งตรง มาจาก อเมริกา ไม่มีวางจำหน่ายในประเทศไทย เนื้อหา ปรับปรุง เพื่อให้ ทันสมัยกับ การ สอบ ielts ตลอดเวลา
  8. สถานที่เรียน เดินทางสะดวก
  9. การเดินทาง มาได้ รวดเร็ว เกือบทุก ยานพาหนะ โดยเฉพาะ รถไฟฟ้า BTS ทางออก ที่ 4 หากขับรถมา ก็มี ที่จอดรถ รองรับ มากมาย ใน สยามแสคว์
  ระยะเวลา เรียนมี ให้เลือก มากมาย
  สามารถ เลือก เรียน ได้หลากหลาย หลักสูตร ทั้งแบบ เริ่มต้น ทั้ง 4 ทักษะ หรือ เลือก เรียน เฉพาะ ทักษะที่ต้องการ เสริม โดยเฉพาะ
  โปรโมชั่น มากมาย ค่าเรียน ไม่แพง
  ส่วนลด โปรโมชั่น การชวนเพื่อน มาเรียน เป็นกลุ่ม มี โปรโมชั่น มากมาย เลือกให้เข้าอย่างเหมาะสม
  พิเศษ เปิดเพิ่ม ทักษะการเรียนรู้ ที่ นักเรียน เลือก เรียน เฉพาะทักษะได้ ไม่ต้องเรียน ทั้ง หมด
  หลักสูตร Starterรายละเอียดของหลักสูตร Starter• เน้นพัฒนา 3 ทักษะคือ Writing Speaking และ Grammar ซึ่งเป็นทักษะที่นักเรียนไทยมักมีปัญหาในการ เรียน IELTS ®• สอนสด 12 ชั่วโมงในแต่ละทักษะ (เรียน 3 ทักษะ 36 ชั่วโมง) นักเรียนในห้องไม่เกิน 12 คน• สามารถใช้ห้องสมุดได้ถึง 1 เดือนครึ่ง• สามารถเลือกเรียนทักษะใดทักษะหนึ่งได้
  • ราคา 10,000 บาท 3 ทักษะ รวมหนังสือแล้ว
  • ราคา 7,000 บาท 2 ทักษะ รวมหนังสือแล้ว
  • ราคา 4,500 บาท 1 ทักษะ รวมหนังสือแล้ว พร้อม โปร 0% คุณพร้อมที่จะ ลงทุน กับ ตัวเอง แล้วหรือยัง