สามารถเลือก เรียน IELTS และ Course เรียน SAT  ได้ทั้งสองสาขา ที่คุณสะดวก ทั้งสองสาขา จะ มี คลังข้อ สอบ IELTS และ ข้อ สอบ SAT จำลอง ให้ นักเรียน ได้ฝึกซ้อม ตลอด

สาขาสยามสแคว์  : ชั้น 5 , อาคารธนาคารกรุงเทพ , 394 สยามสแคว ซอย 5 , ถ พระราม 1 , กรุงเทพ
Phone Numbers: 66(0)-2658-4466 ext. 103
Office hours: Mon – Fri 9:00 a.m. – 9:00 p.m. | Sat & Sun 9:00 a.m. – 5:30 p.m.

 

สะดวกสาขา ไหน เลือก เรียน สาขานั้นได้เลย