ทำไม ต้อง สอบ วัด ความสามารถ ทาง ภาษาอังกฤษ

สอบภาษาอังกฤษ คือ ทักษะที่สำคัญมาก ที่หลายสถาบันการศึกษา และ องค์กรต่างๆ ทั้งในประเทศ และต่างประเทศ ต้องการผล เพื่อพิจารณา รับเข้า ( admission ) โดยเฉพาะประเทศที่ไม่ได้ใช้ภาษาอังกฤษ เป็นภาษาหลักของประเทศ เช่น ประเทศไทย ดังนั้น จำนวนผู้สอบ การวัดผลทางภาษาอังกฤษ จึงเป็นที่นิยมมากขึ้น

ข้อสอบสำหรับการวัดความสามารถทางภาษาอังกฤษ มีหลากหลาย และ มีวัตถุประสงค์ แตกต่างกัน ขึ้นอยู่กับ การเรียกร้อง(Requirement) ของสถาบันการศึกษา หรือ องค์กรนั้น เช่น

สอบ IELTS เพื่อวัดทักษะทางภาษาอังกฤษ 4 อย่าง คือ ฟัง พูด อ่าน เขียน คะแนนเป็นแจ้งเป็น ระดับ 1-9 โดย ระดับ 9 หมายถึง ความสามารถทางภาษาอังกฤษ สูงสุด

สอบ TOEFL เพื่อ เรียนต่อ ต่างประเทศ หรือ เรียนต่อ ในประเทศ ระดับ ปริญาโท

ข้อสอบ บางประเภท ไม่เพียงแต่ทดสอบภาษาอังกฤษ เท่านั้น ยังทดสอบความรู้ ทางวิชาเฉพาะ เช่น คณิตศาสตร์ ทางภาษาศาสตร์ ทางการเงิน ทางเศรษฐศาสตร์ เป็นต้น

สอบ SAT เพื่อใช้ในการสมัครเรียนในระดับปริญญาตรี ใน ประเทศ สหรัฐอเมริกา โดย ข้อสอบ จะเป็นภาษาอังกฤษทั้งหมด และมีทดสอบ ความรู้ ทาง คณิตศาสตร์ ด้วย

สอบ GRE เพื่อเรียนต่อในระดับ ปริญญาโท ในสายวิชา วิทยาศาสตร์

สอบ GMAT เพื่อเรียนต่อ ในระดับ ปริญญาโท ในสาย เศรษฐศาสตร์

สอบ GRD เพื่อเรียนต่อ แพทย์ เป็นต้น

และ การสอบวัดผล เช่นนี้ จะมีองค์กรจัดการ อย่างเป็นระบบ และมีตาราง การจัดสอบที่แน่นอน ผู้ที่มีความประสงค์ ต้องทำการ ศึกษา รายละเอียด ให้ดี และ การวางแผน การค้นหา ข้อมูล คือ สิ่งสำคัญ นอกจากการเลือกเรียน เสริมใน สถาบันสอนเสริม ที่ดีมีประสิทธิภาพ

วิธีการเลือก สถาบันการสอนเสริมภาษาอังกฤษ ที่ได้ผล มามากแล้ว ทั้ง เรียน IELTS เรียน SAT เรียน TOEFL

  1. มีอาจาร์ย ทรงคุณวุฒิ ดูจาก Profile ของ อาจาร์ย หากที่ไหน ไม่เปิดเผย แสดงว่า อาจาร์ย ไม่เก่งจริง
  2. อันนี้ ค่อนข้างสำคัญ คือ เป็น สถาบัน ที่มีการเรียน การสอน หลักสูตรเฉพาะ เช่น คอร์ส เรียน IELTS เพื่อ สอบ IELTS หรือ คอร์ส เรียน SAT เพื่อ สอบ SAT โดยเฉพาะ ไม่ใช่คอร์ส สอนภาษาอังกฤษทั่วไป
  3. ควรเรียนแบบ คอร์ส สอนสด เนื่องจาก ข้อสอบ ต้องมีเนื้อหา ทันสมัย ที่มีปรับปรุง อยู่เสมอ การสอนสด จะทำให้เราตื่นตัวกว่า
  4. ควรเลือกเรียน แบบ กลุ่ม เล็ก ไม่เกิน 15 คน นอกจาก เรียน แล้ว เราจะได้สนทนากับเพื่อน อาจาร์ย เป็นการฝึก ทักษะ ฟัง และ พูด ไปพร้อม พร้อมกัน
  5. สถาบันการสอนนั้น ควรมี ระบบ คอมพิวเตอร์ เครือข่าย สำหรับ นักเรียน ทบทวน บทเรียน ช่วงนอกเวลาเรียน
  6. สถาบันการสอน ควรมี ห้องสมุด หรือ ห้องสำหรับ นักเรียน มาค้นคว้า หรือ อ่านหนังสือ เป็นกลุ่มได้
  7. และ สถาบันการสอนนั้น ควรมี ระบบคลัง ข้อสอบ จำลอง เสมือนจริง เพื่อเป็นการทดสอบ ความพร้อมก่อน สอบจริง ค่าสอบจริง แพงมากอยู่ และ การ ทำ ข้อสอบ จำลอง จะทำให้เรา รู้ จุดอ่อน และ กำจัด จุดอ่อน ก่อน สอบจริง ได้อย่างมั่นใจ

และสุดท้าย จะสอบภาษาอังกฤษ ได้หรือ ไม่ ขึ้นอยู่กับ ตัวนักเรียน เอง และ ข้อสอบ เมื่อ เตรียมพร้อม ควรมั่นใจ ว่าสอบได้ แน่นอน

สอบ SAT เรียน SAT