เจาะลึก SAT

สอบ SAT การวัดผล ความสามารถ ทางวิชาการ ในรูปแบบของภาษาอังกฤษ สำหรับ นักเรียน ที่จะเรียนต่อ

เจาะลึก SAT มีจุดประสงค์ เพื่อ ให้ ผู้ที่จะ สอบ มีความเข้าใจ ในรายละเอียด ข้อกำหนด ระเบียบต่างๆ เพื่อการ เตรียมตัว ในการสมัครสอบ ได้อย่างมั่นใจ

SAT คือ Scholastic Assessment Test คือ การทดสอบเพื่อวัดผลในการบ่งบอกถึงอนาคตว่า มีพร้อม หรือ ความเป็นไปได้มากน้อยเพียงใดในการที่ นักเรียน จะเรียน วิชาต่างๆ ในระดับ ปริญาตรี ในมหาวิทยาลัย หรือ วิทยาลัย หลังจากจบ มัธยมศึกษา แล้ว ในรูปแบบ ภาษาอังกฤษ

SAT มีจุดประสงค์หลัก เพื่อสร้างความเท่าเทียมกัน ในเรื่องโอกาสทางการศึกษา สร้างมาตรฐานการเรียนการสอน ให้เท่าเทียมกัน
ในแต่ละปี จะมีนักเรียนจำนวนมาก ที่จะเข้า สอบ SAT ตามสถานที่จัดสอบทั่วโลก เพื่อ นำ คะแนนสอบ ไป ยื่น ประกอบการพิจารณาเข้าเรียนต่อ ในหลักสูตรนานาชาติ ตามที่สถาบันกำหนด โดยทั่วไป คะแนน SAT ที่สามารถยอมรับได้ขั้นต่ำ คือ 1200 หรือ ตามข้อกำหนดของแต่ละสถาบันการศึกษานั้น  คะแนน เต็ม คือ 2400 นักเรียน จะมีการ เรียน SAT เพื่อสอบ ให้ผ่าน เพื่อผลของคะแนนที่สูงสุด
>> คะแนนของ SAT จะประกาศหลังจาก สอบ เสร็จแล้ว 3 สัปดาห์ โดย ประมาณ ส่วนหนึ่งจะส่งไปให้ มหาวิทยาลัย ที่ ผู้สอบ แจ้งความประสงค์ ให้ส่งไป
>> การสมัครสอบ SAT จะสามารถสมัครได้ ทาง อินเตอร์เน็ต ที่เวปไซด์ www.collegeboard.org เวปไซโ นี้จะเป็นประโยชน์มาก สำหรับผู้สอบ SAT เนื่องจาก ข้อมูลทุกอย่างจะอัพเดทที่สุด
>> ข้อมูลที่สำคัญสำหรับการเตรียมตัว คือ
ตารางสอบ และ วันสุดท้ายของลงทะเบียน
ชนิดของ ข้อสอบ ที่จะสอบ ว่าจะมีเปิดที่ใดบ้าง SAT with Essay (บางสถาบัน ต้องการคะแนนสอบ ในส่วนนี้ด้วย)
ศูนย์สอบเปิดใหม่ และ ศูนย์สอบเก่า ที่จะมีการปิด
การแจ้งข่าว ใหม่ของ SAT และ ค่าสอบ
โดย เริ่มต้น ผู้สอบ ต้องสร้าง บัญชี ผู้ใช้งาน กับทาง college board ก่อน ต้องทำ ด้วย ตัวเอง และใช้ ตัวตน ของเราเองเป็น การยืนยัน เท่านั้น
ตารางสอบ กำหนดไว้อย่างแน่นอน ล่วงหน้า ตลอดปี ประมาณปีละ 6 ครั้ง คือ ตุลาคม พฤษจิกายน ธันวาคม มกราคม พฤษภาคม และ มิถุนายน และตารางแต่ละครั้ง จะมีวิชา ที่เปิดสอบ ไม่เหมือนกัน ดังนั้น ผู้สอบ ต้องมีการวางแผน และ ตรวจสอบ วิชาที่จะต้องสอบ ให้ครบ ตามที่ มหาวิทยาลัย กำหนด ตัวอย่าง 2016  สามารถสมัครได้ ทางอินเตอร์เน็ต และ ชำระเงิน ออนไลน์ได้เลย ควรสมัครสอบ ก่อน หมดกำหนด 4 สัปดาห์ เช่น สอบวันที่ 7 พฤษภาคม 2559 วันสุดท้ายของ การสมัคร คือ 8 เมษายน 2559 โดยทั่วไป ค่าสอบ มี การเปลี่ยนแปลง ทุกปี

international dates and deadlines เจาะลึก SAT

หมายเหตุ เจาะลึก SAT ข้อมูล จาก https://collegereadiness.collegeboard.org/sat/register/international

เจาะลึก SAT  สำหรับ International Deadlines คือ

> International Register Deadlines ใช้สำหรับทุกคน ที่ สอบ SAT นอกประเทศ สหรัฐอเมริกา

> Deadlines คือ เวลา 11.59 pm Eastern Time  US

> ไม่มีการยอมรับ สำหรับการลงทะเบียนล่าช้า ทั้งทาง online และ ทางโทรศัพท์ จะต้อง เสร็จสิ้น ภายในเส้นตาย ที่กำหนด เท่านั้น

กรณีมีการลงทะเบียน ผ่าน ตัวแทน ผู้สอบต้องชำระเงินและส่งใบสมัครที่สมบูรณ์ ภายในเวลาที่กำหนด ของ Early registration deadline

SAT ไม่มีการสอบ ในเดือนมีนาคม นอกประเทศสหรัฐอเมริกา

ค่าสอบ ของ แต่ละประเทศ จะแตกต่างกัน

การจัดการสอบในวันอาทิตย์ จะดำเนินการ ในกรณีที่ผู้สอบ ไม่สามารถ สอบ ในวันเสาร์ ได้ เนื่องจาก ศาสนากิจ

The Language with Listening Test เปิดให้ ในเดือน พฤษจิกายน เท่านั้น

เจาะลึก SAT  สำคัญ คือ ไม่การหัก คะแนน สำหรับ ข้อที่ทำผิด ดังนั้น ควรส่งคำตอบ ทุกข้อ

 

 

เจาะลึก IELTS

เจาะลึก IELTS  รวม ทุกข้อที่ อยากรู้

สอบ IELTS  International English Language Testing System เป็น การทดสอบ ความสามารถ ทาง ภาษาอังกฤษ ที่มีมา มากกว่า 25 ปี และ ต่อเนื่องมาเป็นแบบ ทดสอบภาษาอังกฤษ มาตรฐาน จนถึงทุกวันนี้

ทำไมต้อง ศึกษา เจาะลึก IELTS ก่อน สมัครสอบ เพราะ จะได้ แนวทาง การวางแผน เรียน IELTS และ สอบ ได้อย่างไม่เสียเวลา

IELTS ดำเนินการ โดย ความ ร่วมมือ กัน ระหว่าง British Council, IDP IELTS Austratlia และ Cambridge English Language Assessment เพื่อพัฒนาให้ การ ทดสอบภาษาอังกฤษ ให้มี ประสิทธิภาพ เพื่อนำไปสู่การพัฒนา การศึกษา ภาษาอังกฤษ และ IELTS เป็นแบบ ทดสอบ ภาษาอังกฤษ เพียงอย่างเดียว ที่ได้รับ การ ยอมรับ จาก องค์กร ตรวจคน เข้าเมือง ในหลาย หลาย ประเทศ

IELTS มี 2 ชนิด

  1. IELTS Academic เชิงวิชาการ จะรู้จักกันดี ใช้เพื่อการศึกษา และ ใน ประเทศไทย
  2. IELTS General Training  เชิงฝึกอบรมทั่วไป ถ้าคุณต้องการย้าย หรือ อพยพไปเป็น Permanent resident ในประเทศ  Australia, Canada , New Zealand, UK  คุณต้อง ส่งคะแนน IELTS ประกอบการพิจารณาเช่นกัน  โดยต้อง เลือก IELTS General Training

ใน ประเทศไทย คุณสามารถเลือก สอบ IELTS กับ British Council และ IDP ทั้งสองสถาบันมีความแตกต่างกัน ที่ สถานที่ สอบ และ จำนวนที่นั่ง โดยศูนย์สอบ จะครอบคลุม ในเมืองใหญ่ ทั่วประเทศ กรุงเทพ เชียงใหม่ หาดใหญ่ ภูเก็ต ขอนแก่น  การเลือกศูนย์สอบที่เดินทางสะดวก จะคลาย กังวล ลด ความเสี่ยง ปัญหา จราจรได้ ในกรณี สอบที่กรุงเทพ

ตารางสอบ ปี 2559 ของ British Council 

ตารางสอบ ปี 2559 ของ IDP

ผู้สอบควรจะ สมัครสอบล่วงหน้า อย่างน้อยไม่ต่ำกว่า 1 เดือน

ในหนึ่ง เดือน มี ตารางสอบ ประมาณ3-4 ครั้ง ทุกเดือน ปิดรับสมัคร ก่อนสอบ 3-7 วันก่อนสอบ หรือ ที่นั่งเต็ม

ค่าธรรมเนียม การสอบ 6,xxx บาท โดย ประมาณ ขึ้นอยู่กับ การสมัคร ออนไลน์ สมัคร ด้วย ตัวเอง หรือ สมัคร ผ่าน พันธมิตร

หากท่าน สมัคร เรียบร้อย สมบูรณ์ ท่านจะได้รับ เอกสาร ยืนยัน สถานที่ เวลาสอบ สำหรับ การสอบ ด้วย ตัวเอง หรือ ยืนยันผ่าน อีเมลล์ถ้าเป็นการ สมัคร ออนไลน์

เจาะลึก  IELTS คะแนน สอบ  Test Report Form ( TRF ) จะประกาศ 13 วัน หลังจาก สอบ

คะแนนสอบ จะ แสดง ระดับ ความสามารถทาง ภาษาอังกฤษ ดังนี้

ระดับ 9 เป็นผู้ ที่มี ความสามารถ เข้าใจ ชัดเจน ในภาษาอังกฤษ ได้อย่างดี   ระดับสูงสุด

ระดับ 8-6 มี ความ สามารถ ทาง ภาษาอังกฤษ ลดลงตามระดับ

ระดับ 5  สามารถใช้ ภาษาอังกฤษ ใน ขั้น พื้นฐาน ได้

ระดับ 1 คือ ระดับต่ำสุด แสดงถึง ไม่ สามารถ ใช้ภาษาอังกฤษได้ อย่างเข้าใจ

เจาะลึก IELTS ก่อน สอบ IELTS

คอร์สเรียนภาษาอังกฤษ พร้อมโปร เรียน ielts---เรียน sat---สอบ ielts---เรียน sat---สอบภาษาอังกฤษ