เรียน sat เลือก โปรโมชั่น อะไร ดี

โปรโมชั่น ที่นี่ เรา มีให้เลือก มากมาย เพื่อให้ คุณได้เลือก ใช้ได้ อย่างเหมาะสม และ เรียน ด้วยความคุ้มค่า จริงจริง

โปรโมชั่น เรียน sat โปรโมชั่นแรก ที่แนะนำ เหมาะสำหรับ นักเรียน ที่จะ สอบ sat 

มาสะดวก เรียน เสาร์  อาทิตย์ ชวนเพื่อนมาเรียนกัน ตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป

Weekday Team-up มาเยอะ…ลดเยอะ ลดสูงสุด 50%

มา 2 คน คนที่ 2 รับส่วนลดทันที 10%
มา 3 คน คนที่ 3 รับส่วนลดทันที 30%
มา 4 คน คนที่ 4 รับส่วนลดทันที 50%
ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2561

เงื่อนไขโปรโมชั่น
1. สามารถใช้กับคอร์ส เรียน SAT ในรอบวันเสาร์-อาทิตย์ เท่านั้น
2. ต้องชำระเงินพร้อมกัน โดยสามารถโอนเงิน หรือรูดบัตรแยกกันได้
3. ต้องลงสมัครคอร์สเรียนเดียวกัน และรอบเรียนวันเวลาเดียวกันเท่านั้น
4. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือบัตรกำนัล/Gift Voucher อื่นๆ ของสถาบันได้
5. โปรโมชั่นเริ่มสมัครได้ตั้งแต่วันนี้ – 29 ธันวาคม 2561 เท่านั้น
6. เมื่อสมัครเรียนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือย้ายรอบเรียนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
7. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะ Kaplan Certified Education Provider ในประเทศไทยเท่านั้น

 

โปรโมชั่น แบบ เรียน sat มาคนเดียว เรียน อย่างมีสมาธิ เลือก เรียนได้ ทุกตารางเวลา ทุกคอร์ส ทั้งแบบ เข้มข้น หรือ แบบเริ่มต้นโปรโมชั่น เรียน sat ผ่อน 0%

โปรโมชั่นสุดพิเศษ ผ่อน 0% นาน 4 เดือน

โปรโมชั่น ผ่อน 0% นาน 4 เดือน เพียงสมัครคอร์สเรียน TOEFL, IELTS, GMAT, GRE หรือ SAT

เงื่อนไขโปรโมชั่น

1. สามารถใช้กับคอร์ส TOEFL, IELTS, GMAT, GRE หรือ SAT เท่านั้น
2. ไม่สามารถใช้ร่วมกับโปรโมชั่นหรือบัตรกำนัล/Gift Voucher ของสถาบันได้
3. โปรโมชั่นผ่อน 0% นาน 4 เดือน สงวนสิทธิ์เฉพาะบัตรเครดิตธนาคารกรุงเทพเท่านั้น
4. เมื่อสมัครเรียนแล้ว ไม่สามารถยกเลิก หรือย้ายรอบเรียนได้ ไม่ว่ากรณีใดๆ ทั้งสิ้น
5. โปรโมชั่นนี้ใช้ได้เฉพาะ Kaplan Certified Education Provider ในประเทศไทยเท่านั้น HOTLINE  02 658 4466

 

 

ระเบียบการ สอบ ielts

ข้อปฎิบัติ อย่างเคร่งครัด ในการ เข้า สอบ ielts

– จะต้องมาตรงเวลา หากมาสายจะไม่ได้รับอนุญาตเข้าห้องสอบ
– แสดงบัตรประชาชนฉบับจริงหรือหนังสือเดินทางฉบับจริง (ตรงตามที่ท่านใช้ถ่ายเป็นเอกสารในการสมัครสอบ)
– บนโต๊ะในห้องสอบของผู้สอบจะต้องมีเฉพาะอุปกรณ์การสอบ เช่น ดินสอ 2B, ปากกา ยางลบ
– ห้ามกระทำการทุจริต หรือละเมิดกฎการสอบด้วยวิธีใดวิธีหนึ่ง
– ห้ามใช้ Dictionary/โทรศัพท์ และนำไปวางไว้ในบริเวณที่จัดให้ รวมทั้งของใช้ส่วนตัวอื่นๆ ของผู้หนึ่งผู้ใดฝ่าฝืนจะไม่ได้รับอนุญาตให้ทำการสอบ
– ขณะทำการสอบ ห้ามพูดหรือส่งเสียงรบกวนผู้เข้าสอบท่านอื่น
พาสปอร์ต เป็น ไอดี ตรงเวลา