สอบ ielts ต้องเอาอะไร มาบ้าง

สิ่งที่ ผู้สอบ ต้อง ปฎิบัต อย่างเคร่งครัด คือ มาก่อน เวลา สอบ อย่างน้อย 30 นาที มาสายไม่ได้ เข้าห้องสอบ

เมื่อมาถึง ให้  ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ ต่อแถว เพื่อลงทะเบียน  และ ให้ฝากประเป๋า อุปกรณ์ ทุกอย่าง ไว้ ให้ หยิบเพียง บัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อแสดงตัวตน เท่านั้น อย่างอื่นไม่อนุญาต ให้เข้าไป

แม้นกระทั่ง ยาดม หรือ ผ้าเช็คหน้า กระดาษทิชชู่  ถ้าต้องการ ต้องแจ้งเจ้าหน้า เท่านั้น

ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เจ้าหน้าที่จะ มี เตรียมไว้ให้แล้ว

ใน อีเมลล์ ที่แจ้ง ยืนยัน สอบ ielts  จะ มี แจ้ง ตารางสอบ ด้วยว่า  การสอบ speaking จะสอบ เวลาไหน เพราะ สอบแยกกัน กับ Part Reading writing  และ Listenting

เมื่อ เตรียมตัวดี เรา ทำได้ แน่นอน

ก่อนสอบ 10 วัน ควรทำอะไร เพื่อคะแนนสูงสุด

Part Listeningไม่ว่าคุณ จะ สอบ ielts หรือ สอบ sat เมื่อคุณเตรียมตัว พร้อมแล้ว คิดว่าพร้อมแล้ว

เรามี โปรแกรม แนะนำ ก่อน สอบ 10 วัน ที่จะทำ ให้ คะแนน คุณเพิ่ม ขึ้นอย่างแน่นอน

คือ การ ทำ ข้อสอบ จำลอง Simulation Test ที่สามารถ จัด รูปแบบ การสอบ ใน บรรยากาศจริง เช่น จำกัดเวลา ในการ ทำข้อสอบ แต่ละ Part

เรียงลำดับ การทำ ข้อสอบ  ในรูปแบบ จริง รวมถึง การ สอบ speaking กับ กรรมการ และ ให้ คะแนน แบบ มาตรฐาน ข้อสอบ จริง

การทำ ข้อสอบจำลอง ทำให้ เป็น ประสบการณ์ ให้ เราได้ เรียนรู้ ขั้นตอน และ เรียนรู้ในการทำข้อสอบ ในเวลาที่จำกัด

เป็น การสร้างให้ สมอง และ ร่างกาย เรา มีประสบการณ์ ในการสอบ เวลาสอบจริง จะไม่ ประหม่า หรือ แตกตื่น

และ สามารถ ทำข้อสอบ ใน เวลาที่จำกัด ได้ โดย ไม่มีคำว่า เวลาไม่พอ

ข้อดี ของการ ทำข้อสอบ จำลอง คือ

  1. ทำให้ ร่างกาย สมอง ได้รับ การฝึกฝน การทำข้อสอบ ในระยะเวลาที่จำกัด ที่ Kapstar มีข้อสอบจำลอง ให้ ทำ มากถึง 6 ครั้ง เมื่อ เรียน sat
  2. ลดความประหม่า หรือ ตื่นเต้น เมื่อมีการสอบจริง
  3. หลังจาก ทำข้อสอบจำลอง รู้คะแนนเลย สร้างความมั่นใจ หรือ เสริม ความมั่นใจ ใน จุดอ่อน ของเราได้
  4. ข้อสอบจำลอง คือ ข้อสอบเก่า ที่เปิดเผย อย่างเป็นทางการ ดังนั้น ความยากง่าย ใกล้เคียงกับ ของจริงมาก
  5. อ่านเสริม ได้อย่าง ตรงจุด เพิ่มคะแนน ได้ อย่างแน่นอน