phonics คือ กุญแจ ของ Speaking test

อย่างที่รู้ กัน ว่า Speaking คือ ส่วนที่มักจะได้ คะแนนน้อย สำหรับ นักเรียนบางคน ในการ สอบ ilets

และ มันก็อาจจะ ง่ายมาก สำหรับ นักเรียนที่ เติบโต มากับ ภาษาอังกฤษ

และ มันก็ไม่ง่าย นักเพราะ ไม่เพียงแค่ ออกเสียง ให้ ถูกต้อง คุณยังจะต้อง ใช้ ศัพท์ ให้ เหมาะสมด้วย

การออกเสียงใน รูปแบบ Phonics จะทำให้ เรา สามารถ ออกเสียงให้ ถูกต้อง คำว่าถูกต้อง ไม่ได้ หมายความว่า สำเนียงแบบ เจ้าของ ภาษานะคะ

คำว่า ออกเสียงถูกต้อง คือ เสียงสูง เสียงต่ำ เสียงเน้น ที่พยางค์ ที่ถูกต้อง คือ สิ่ง ที่จะ ทำให้ กรรมการ ฟังรู้เรื่อง รู้ว่าเราใช้ศัพท์ ที่เราต้องการ สื่อสาร คะ

    • โฟนิคส์ (Phonics) คืออะไร โฟนิคส์ คือวิธีการเรียนอ่านเขียนและออกเสียงภาษาอังกฤษโดยใช้หลักการถอดรหัสเสียงและการผสมเสียงตัวอักษร a ถึง z ทั้ง 26 ตัว ผู้เรียนจะต้องเข้าใจเสียงของตัวอักษรต่างๆ และออกเสียงเหล่านั้นให้ได้อย่างถูกต้องจึงจะสามารถผสมเสียงออกมาเป็นคำได้ ยกตัวอย่างเช่น การสะกดคำว่า cat ในสมัยเราๆ จะท่องกันว่า ซี-เอ-ที แคท แมว ซึ่งยากที่จะเข้าใจว่าทำไม ซี-เอ-ที ถึงกลายเป็นแคทไปได้ เพราะการท่องแบบนี้ไม่ได้ใช้หลักการผสมเสียงแต่เป็นการท่องจำการสะกดคำเสียมากกว่า

จากตัวอย่างนี้ ถ้าเรียนตามหลักโฟนิคส์ จะสอนให้รู้จักตัว “c” จากเสียงของมันคือเสียง “ค” (ออกเสียงเคอะ เบาๆ ในลำคอ) ตัว “a” เป็นเสียง “แอะ” และตัว “t” เป็นเสียง “ท” (ออกเสียง เทอะ เบาๆ ใช้ปลายลิ้นกระทบฟันหน้าบน) และผสมเสียงกันเป็น “ค-แอะ-ท แคท” (ลองออกเสียง ค-แอะ-ท ซ้ำๆ เร็วๆ จะพบว่าสุดท้ายจะออกเสียงเป็น “แคท”) หลักการถอดรหัสเสียง และผสมเสียงแบบนี้แหละค่ะที่เรียกว่าโฟนิคส์นั่นเอง

อย่าง ภาษาอังกฤษ ที่มี “th” เราต้อง ออกเสียง และ ลิ้น ต้องมาชน ฟันหน้า Thor  อ่านว่า ธอร์

phonic ช่วยเพิ่มคะแนน part speaking ใน สอบ ilets

กฎเกณฑ์ของการเข้าห้องสอบ ต้องเอาอะไร มาบ้าง

สิ่งที่ ผู้สอบ ต้อง ปฎิบัต อย่างเคร่งครัด คือ มาก่อน เวลา สอบ อย่างน้อย 30 นาที มาสายไม่ได้ เข้าห้องสอบ

เมื่อมาถึง ให้  ตรวจสอบ เลขที่นั่งสอบ ต่อแถว เพื่อลงทะเบียน  และ ให้ฝากประเป๋า อุปกรณ์ ทุกอย่าง ไว้ ให้ หยิบเพียง บัตรประชาชน หรือ Passport เพื่อแสดงตัวตน เท่านั้น อย่างอื่นไม่อนุญาต ให้เข้าไป

แม้นกระทั่ง ยาดม หรือ ผ้าเช็คหน้า กระดาษทิชชู่  ถ้าต้องการ ต้องแจ้งเจ้าหน้า เท่านั้น

ยางลบ ปากกา ดินสอ ไม้บรรทัด เจ้าหน้าที่จะ มี เตรียมไว้ให้แล้ว

ใน อีเมลล์ ที่แจ้ง ยืนยัน สอบ ielts  จะ มี แจ้ง ตารางสอบ ด้วยว่า  การสอบ speaking จะสอบ เวลาไหน เพราะ สอบแยกกัน กับ Part Reading writing  และ Listenting

เมื่อ เตรียมตัวดี เรา ทำได้ แน่นอน