ก่อนสอบ 10 วัน ควรทำอะไร เพื่อคะแนนสูงสุด

Part Listeningไม่ว่าคุณ จะ สอบ ielts หรือ สอบ sat เมื่อคุณเตรียมตัว พร้อมแล้ว คิดว่าพร้อมแล้ว

เรามี โปรแกรม แนะนำ ก่อน สอบ 10 วัน ที่จะทำ ให้ คะแนน คุณเพิ่ม ขึ้นอย่างแน่นอน

คือ การ ทำ ข้อสอบ จำลอง Simulation Test ที่สามารถ จัด รูปแบบ การสอบ ใน บรรยากาศจริง เช่น จำกัดเวลา ในการ ทำข้อสอบ แต่ละ Part

เรียงลำดับ การทำ ข้อสอบ  ในรูปแบบ จริง รวมถึง การ สอบ speaking กับ กรรมการ และ ให้ คะแนน แบบ มาตรฐาน ข้อสอบ จริง

การทำ ข้อสอบจำลอง ทำให้ เป็น ประสบการณ์ ให้ เราได้ เรียนรู้ ขั้นตอน และ เรียนรู้ในการทำข้อสอบ ในเวลาที่จำกัด

เป็น การสร้างให้ สมอง และ ร่างกาย เรา มีประสบการณ์ ในการสอบ เวลาสอบจริง จะไม่ ประหม่า หรือ แตกตื่น

และ สามารถ ทำข้อสอบ ใน เวลาที่จำกัด ได้ โดย ไม่มีคำว่า เวลาไม่พอ

ข้อดี ของการ ทำข้อสอบ จำลอง คือ

  1. ทำให้ ร่างกาย สมอง ได้รับ การฝึกฝน การทำข้อสอบ ในระยะเวลาที่จำกัด ที่ Kapstar มีข้อสอบจำลอง ให้ ทำ มากถึง 6 ครั้ง เมื่อ เรียน sat
  2. ลดความประหม่า หรือ ตื่นเต้น เมื่อมีการสอบจริง
  3. หลังจาก ทำข้อสอบจำลอง รู้คะแนนเลย สร้างความมั่นใจ หรือ เสริม ความมั่นใจ ใน จุดอ่อน ของเราได้
  4. ข้อสอบจำลอง คือ ข้อสอบเก่า ที่เปิดเผย อย่างเป็นทางการ ดังนั้น ความยากง่าย ใกล้เคียงกับ ของจริงมาก
  5. อ่านเสริม ได้อย่าง ตรงจุด เพิ่มคะแนน ได้ อย่างแน่นอน

เจาะลึก Ielts Part : Listening

part Listenting คือ ทักษะหนึ่ง ที่เป็น ปัญหา กับ คนไทย มาก เมือ เข้า สอบ ielts

สาเหตุ ก็ มากมาย หลากหลาย สาเหตุ ไม่สำคัญ สำคัญที่ การแนวทาง การแก้ไข ที่สำคัญ จริง

โดย มี รายละเอียดเจาะลึก Part Listening เพื่อ เป็น แนวทาง เรียน ielts ได้อย่างดี ใน part ของ Listening 

รูปแบบ การฟัง การระยะเวลาในการ สอบ 30 นาที
ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน ในส่วนของการฟังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 บทสทนา 2 คน เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ในชีวิตประจำวัน
ส่วนที่ 2 บทสนทนา 2 คน หรือ มากว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการศึกษาหรือ ไม่ก็เกี่ยวกับ การฝึกอบรม
และ ส่วนที่ 4 บทพูดโดยมีคนพูดคนเดียว ซึ่งส่วนมากจะ เกี่ยวกับ การศึกษา หรือ การฝึกอบรม
คุณจะต้อง ตอบคำถาม 40 ข้อ ก่อนที่คุณจะได้ฟังเสียง ที่บันทึกไว้ ก็จะมีเวลา อ่านคำถามก่อน
ในขณะที่ฟัง ควรจะเขียนคำตอบ ที่คิดว่าใช่ ของแต่ละคำถามลงกระดาษคำถาม ได้เลย
คุณจะไม่มีเวลาหยุด คิดเกี่ยวกับคำตอบคุณ เสียงที่บันทึก จะพูดเรื่อยๆ ไม่หยุด
เมื่อจบแต่ละส่วน คุณจPart Listeningะมีเวลา 30 วินาที เพื่อตรวจสอบคำตอบของคุณ และเมื่อจบการฟังเสียงแล้ว คุณมีเวลา 10 นาที
เพื่อถ่ายโอน คำตอบของคุณ จากกระดาษ คำถาม มาไว้ในกระดาษคำตอบ เฉพาะคำตอบของคุณในกระดาษ คำตอบเท่านั้น
ที่จะได้รับการนับ ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าได้ใส่คำตอบ ลง ในกระดาษคำตอบ หมดแล้ว
รูปแบบ คำถาม ที่พบบ่อย ของ Part Listening :
1. Multiple choice มีคำตอบให้เลือก
2. Short answer คำตอบสั้น
3. Sentence Completion เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์
Chart completion เติมตารางให้สมบูรณ์
Flowchart completion เติมผังแสดงระบบการทำงานให้สมบูรณ์
Graph กราฟ
table ตาราง
making notes
Summarizing
Labeling diagrams plans and maps
classification
Matching
Selecting from a list