เจาะลึก Ielts Part : Listening

part Listenting คือ ทักษะหนึ่ง ที่เป็น ปัญหา กับ คนไทย มาก เมือ เข้า สอบ ielts

สาเหตุ ก็ มากมาย หลากหลาย สาเหตุ ไม่สำคัญ สำคัญที่ การแนวทาง การแก้ไข ที่สำคัญ จริง

โดย มี รายละเอียดเจาะลึก Part Listening เพื่อ เป็น แนวทาง เรียน ielts ได้อย่างดี ใน part ของ Listening 

รูปแบบ การฟัง การระยะเวลาในการ สอบ 30 นาที
ข้อสอบแบ่งเป็น 4 ส่วน ในส่วนของการฟังนี้ คือ
ส่วนที่ 1 บทสทนา 2 คน เกี่ยวกับเรื่องทั่วไป ในชีวิตประจำวัน
ส่วนที่ 2 บทสนทนา 2 คน หรือ มากว่า 2 คนขึ้นไป ซึ่งอาจจะเกี่ยวกับการศึกษาหรือ ไม่ก็เกี่ยวกับ การฝึกอบรม
และ ส่วนที่ 4 บทพูดโดยมีคนพูดคนเดียว ซึ่งส่วนมากจะ เกี่ยวกับ การศึกษา หรือ การฝึกอบรม
คุณจะต้อง ตอบคำถาม 40 ข้อ ก่อนที่คุณจะได้ฟังเสียง ที่บันทึกไว้ ก็จะมีเวลา อ่านคำถามก่อน
ในขณะที่ฟัง ควรจะเขียนคำตอบ ที่คิดว่าใช่ ของแต่ละคำถามลงกระดาษคำถาม ได้เลย
คุณจะไม่มีเวลาหยุด คิดเกี่ยวกับคำตอบคุณ เสียงที่บันทึก จะพูดเรื่อยๆ ไม่หยุด
เมื่อจบแต่ละส่วน คุณจPart Listeningะมีเวลา 30 วินาที เพื่อตรวจสอบคำตอบของคุณ และเมื่อจบการฟังเสียงแล้ว คุณมีเวลา 10 นาที
เพื่อถ่ายโอน คำตอบของคุณ จากกระดาษ คำถาม มาไว้ในกระดาษคำตอบ เฉพาะคำตอบของคุณในกระดาษ คำตอบเท่านั้น
ที่จะได้รับการนับ ดังนั้นคุณต้องแน่ใจว่าได้ใส่คำตอบ ลง ในกระดาษคำตอบ หมดแล้ว
รูปแบบ คำถาม ที่พบบ่อย ของ Part Listening :
1. Multiple choice มีคำตอบให้เลือก
2. Short answer คำตอบสั้น
3. Sentence Completion เติมคำในช่องว่างให้สมบูรณ์
Chart completion เติมตารางให้สมบูรณ์
Flowchart completion เติมผังแสดงระบบการทำงานให้สมบูรณ์
Graph กราฟ
table ตาราง
making notes
Summarizing
Labeling diagrams plans and maps
classification
Matching
Selecting from a list

 

เริ่ม เรียน sat เมื่อไหร่ดี

คำถาม ที่หลายคนต้องการ จะรู้ ว่า เราควรจะเริ่ม เตรียมตัว สอบ sat เมื่อไหร่ดี

สำหรับ นักเรียนมัธยม ที่วางแผน อนาคตไว้แล้ว ว่าต้องการ เรียนต่อ ในระดับ อุดมศึกษา หรือ ปริญญาตรี หลักสูตร อินเตอร์

แนะนำ ว่าควรจะเริ่ม เรียน sat ได้ตั้งแต่ ม 4 ตอนปลาย หรือ ม 5 ได้เลย

เรียน เร็ว ก็ไม่เครียด เรียนแล้ว ก็ได้ใช้สอบ ภาษาอังกฤษ ของหลักสูตร สามัญ ได้ด้วย

เรียน ไป สักระยะ สามารถ ควรประเมินผล ด้วยการ ซ้อม สอบ จาก คลังข้อสอบ จริง เป็นการทดสอบ ไปในตัว

Part ใดที่เรา อ่อนด้อย เราก็ เสริม Part นั้น เช่น เจาะลึก Listening หรือ เจาะลึก Part Speaking  คะแนน เราก็จะเพิ่มไ ด้ มากมาย

ต้องเข้าใจ ว่า การ สอบ sat ไม่ได้ วัดผล ภาษาอังกฤษ เพียงอย่างเดียว แต่มีส่วนของ วิชาการ ด้วย

เมื่อเรา มั่นใจ สามารถ ชำระเงิน เพื่อ สอบจริง ได้เลย เพราะ คะแนน ที่ได้ จะ สามารถ เก็บได้ ถึง 2 ปี

ถ้าเรา ได้คะแนน sat เร็ว เราก็สามารถ รู้ได้ ว่า จะนำไปสมัคร มหาวิทยาลัย หลักสูตา อินเตอร์ ในประเทศ ได้ เร็ว

มีทางเลือก อื่นได้ อีก เมื่อถึงเวลา ที่ต้อง สอบเข้า จริงจริง ทำให้ เราให้ ทางมี ทางเลือก

เริ่ม เรียน sat ได้ ตั้งแต่ มัธยม ดีกว่า

โปรโมชั่น ลงทะเบียนล่วงหน้า เรียน sat เรียน ielts