อาจาร์ย ทุกท่าน ที่ Kaplan มีคุณสมบัติพร้อม ทั้ง คุณวุฒิ และ วุฒิภาวะ

พร้อม ทั้ง เทคนิคการสอน โดย อาจาร์ย ทุกท่าน จะต้องผ่าน ขั้นตอน การ ทดสอบ ทางข้อสอบ และ ทดสอบ การสอน ให้ คณะกรรมการ Kaplan ก่อน

จึงสามารถ เริ่มทำการสอน ได้ ใน ทุกวิชา เช่น ietls  หรือ sat

นักเรียน สามารถ นัดคุย เพื่อขอคำแนะนำ จาก อาจาร์ยผู้สอน ได้ในวัน และ เวลาาที่มีการ นัดหมาย  คลิก เพื่อดูรายละเอียด ได้ที่รูป

Teacher at Kaplan